Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Vill du bli hållbar och lönsam?

Tror du att hållbarhetsarbete bara är förknippat med en massa kostnader? Tänk om! Dina hållbara satsningar blir ofta lönsamma.

När du ska ställa om din verksamhet till att bli mer hållbar kan en del omstruktureringar krävas. Men arbetet ger ofta en högre lönsamhet.

Se hur:

Skapa nya intäktsströmmar

Genom att få in hållbarhet i din affärsverksamhet skapar du nya intäktsströmmar vilket kan öka lönsamheten. Med digitala lösningar kan du exempelvis hitta möjligheter till affärer som baseras på uthyrning eller delning snarare än försäljning.

Hitta hållbara affärsmodeller

Om du vill hitta hållbara affärsmodeller kan du använda de globala målen och delmålen som inspiration och riktlinjer när du innoverar.

Använd kommunikation

Kommunikation är ett viktigt verktyg för att visa vilka hållbara satsningar som du gör. Får du exempelvis positiv publicitet för ditt hållbarhetsarbete kan det självklart skapa mer försäljning och bättre lönsamhet.

Framtidstips direkt till din inkorg!

efs-logga.jpgInsatsen är en del av "Hållbara Intraprenörer", ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, som ska bidra till strategisk kompetensförsörjning genom stöd till kompetenshöjande insatser inom hållbar utveckling för yrkesverksamma i små och medelstora företag.