Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
13 juli 2023

Få verktyg för att orka växa

Ägarrollen i mindre företag är komplex. Din roll ändras i takt med att ditt företag växer i omsättning och antal anställda. Många ägare som arbetar operativt upplever att de är helt ensamma med sina frågor. Känner du igen dig?

I utvecklingsprogrammet Orka växa diskuterar vi utmaningar och möjligheter och skapar konkreta handlingsplaner för att kunna växa ditt företag.

Välkommen till utvecklingsprogrammet Orka växa som startar löpande på flera olika orter i Västra Götaland.

VAD GER UTVECKLINGSPROGRAMMET DIG?

 

• Ett strukturerat arbetssätt

• Rätt bolagsstruktur för att kunna växa

• Verktyg för att sätta din strategi

• En konkret handlingsplan för tillväxt

• Värdefullt erfarenhetsutbyte med andra företagare

 


VEM RIKTAR SIG PROGRAMMET TILL?

 

Orka växa vänder sig till dig som äger och arbetar operativt i ditt företag. Fler och fler uppgifter hamnar på dig och du ser att företaget behöver nya arbetssätt för att kunna växa.

KORT OM UPPLÄGGET

Temabaserade halvdagar med föreläsningar och workshops tillsammans med företagare i liknande situation.


FEM FYSISKA TRÄFFAR MED FEM TEMAN

Vi sätter fokus på din ägarroll, hur den ser ut nu och framför allt hur du vill att den ska se ut framåt.

 

Med stöd av erfarna affärsrådgivare arbetar vi

igenom fem teman med föreläsningar och workshops.


1. Vi lär känna varandra och verktygen

2. Ägarfrågor

3. Ekonomi, lönsamhet och hållbarhet

4. Varumärket

5. Mål, vägval och prioriteringar. Du presenterar

din plan.

 

TIDSPERIOD

Ca 6 månader.

 

KOSTNAD

Programmet kostar 5 000 kr.

Jag vill anmäla mitt intresse