Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Möt Ragnhild Backman – ordförande i Almi Mitt

Byggentreprenören som lägger grunden för ett stabilt styrelsearbete

Som 3:e generationens fastighetsentreprenör i Örnsköldsvik driver hon och är ensam ägare till Backmans Fastighetsutveckling som förvaltar både sitt eget bestånd och andras. Med ett stort engagemang för samhällsutveckling är hon aktiv i en rad organisationer och styrelser. Den röda tråden är att ständigt förbättra och åstadkomma synliga resultat. Låt oss presentera Ragnhild Backman, styrelseordförande i Almi Mitt sedan tre år tillbaka.

Mörkhårig kvinnasitter i soffan och ler

–  Det som driver mig är att utveckla saker, det bottnar nog i byggandet. Att skapa bostäder, arbets- och handelsplatser är nära knutet till hur vi lever. Den pusselbiten är spännande. Dessutom är jag intresserad av estetik och arkitektur, litet som stort.

 

Ragnhild har en bakgrund som civilingenjör med studier vid KTH. Efter arbete både i Stockholm och utomlands återvände hon till Örnsköldsvik och tog över familjens fastighetskoncern. Här har hon under åren varit en drivande kraft i olika samverkansprojekt för att utveckla och göra Örnsköldsvik till en attraktiv plats, något som lett till utmärkelser som Årets stadskärna ett antal gånger. Hon ser det som ett fint förtroende att vara delaktig i ortens och regionens utveckling, exempelvis genom visionsarbete med näringsliv och politiker. Och nu genom styrelseuppdraget för Almi.

 

–  Som ordförarande i Almi Mitt har jag lärt känna ett skönt gäng av jätteduktiga, sympatiska och kloka personer. De ger inspiration och en fantastisk energi – både i bolaget och till styrelsen.

 

 

Bild: Styrelsen med vd för Almi Mitt, fr vänster Andreas Karlsson, v. ordf, Maria Nerpin, Kjell Bergkvist, Ragnhild Backman, ordf, Eva Högdahl, vd, Ida Magnusson, Ewa Back, Jakob Lindström, och Dan Nordin.

 

 

En eftertraktad styrelsekompetens

 

Med sin gedigna kompetens och erfarenhet är Ragnhild en topprekrytering. Hon har ett 10-tal styrelseuppdrag inom och utanför den egna koncernen. Det är uppdrag både i börsnoterade bolag och andra företag runt om i landet som till stor del bedriver stads- och samhällsutveckling.

 

– Det startade med att jag engagerade mig i branschorganisationen Fastighetsägarna, först lokalt, sedan regionalt och nu nationellt i förbundsstyrelsen. Det är så det ofta funkar. Mycket handlar om tillfälligheter, tajming och ett brett nätverk.

 

Skapar gruppdynamik och aktivitet

 

Det är med stor ödmjukhet Ragnhild konstaterar att uppdraget för Almi Mitt skiljer sig mycket från styrelsearbete i andra aktiebolag. Där handlar det om aktieägarnas och bolagets bästa. För Almi Mitt är det kundernas utveckling och framgång som står i fokus. Ragnhilds roll är att

Som ordförarande i Almi Mitt har jag lärt känna ett skönt gäng av jätteduktiga, sympatiska och kloka personer. De ger inspiration och en fantastisk energi – både i bolaget och till styrelsen.
Ragnhild Backman, ordförande i Almi Mitts styrelse
Ett av Almis högaktuella uppdrag är att förbättra sin insats gentemot kvinnor som driver företag. Det har visat sig att de i mindre utsträckning än män satsar på tillväxt och tar del av de resurser som Almi kan erbjuda.

Vi vill ge bättre förutsättningar för fler kvinnor att driva och leda framgångsrika företag - läs om projekt Qlara!