Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Visst är du intresserad av att bygga ditt nätverk för att skapa nya affärer?

Anmäl dig till en vd-grupp för kvinnor så får du både nya kunskaper och kontakter!

Att leda företag kan vara ensamt. Det är du inte ensam om att tycka. Många frågor är gemensamma för entreprenörer, trots att man befinner sig i olika branscher. Och vi vet att många företagare vill bygga sina nätverk och utbyta erfarenheter med andra.

 

Då är en vd-grupp ett utmärkt sätt att både få nya kunskaper och kontakter. Här hjälps ni åt att hitta lösningar på olika utmaningar och kan lära av varandra inför olika vägval. Att ta del av andra vd:ars erfarenheter är både stimulerande och leder till utveckling.

 

Gruppen sätts ihop med 6–7 företagare som är i liknande situation men inte har konkurrerande idéer. Träffarna sker på era respektive företag. Med vägledning från en rådgivare på Almi får ni stort utrymme att diskutera möjligheter och utmaningar med varandra. 

 

När du deltar i en vd-grupp får du lära känna andra kvinnor som driver företag. Ni kan diskutera, stötta varandra och dela med er av kontakter i era nätverk.

Exempel på teman för de olika träffarna:

 

  • Ägare och styrelsefrågor
  • Ledarskap och kompetensförsörjning
  • Affärsmodell
  • Internationalisering och export
  • Lönsamhet och ekonomi
  • Intraprenörskap/systematisk förnyelse
  • Hållbarhet
  • Digitalisering
foto: Katrine Fillberg & Magnus Bjurling, Almi

Projekt Qlara 

 

Almi Mitt driver projektet Qlara med syftet att genom riktade insatser bidra till att fler kvinnor ska satsa på sitt företagande. Något som framkommit när vi djupintervjuat drygt 60 kvinnor som driver företag är just behovet av bra nätverk och kontaktytor. Många söker nätverk, likasinnade att bolla tankar och idéer med för att bli stärkta i sina beslut. Att erbjuda vd-grupper är ett sätt för Almi att möta det behovet.

 

Projektet medfinansieras av Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen.

loggor Qlara projektet
Qlara logga

Läs vad ES Hemservice

tyckte om att vara med

i vd-grupp här

 

Det bästa med en vd-grupp var kontakten med andra företagare.
Maria Eriksson, ES Hemservice
Almi logga