Mentorskap för fler framgångsrika företag

Starta, utvecklas och väx med hjälp av en mentor.

Almi tillhandahåller två olika mentorprogram – ett för dig som är i uppstartsfas med ditt företag och ett för dig som har ett befintligt företag som du vill utveckla och skapa tillväxt i. Genom mentorskapet får du tillgång till en mentor som är en erfaren person från näringslivet. Tillsammans arbetar ni metodiskt och målinriktat utifrån dina och ditt företags behov.

Mentorskap bygger på förtroende, viljan att dela med sig och förmågan att ta till sig. Mentorn fungerar som ett bollplank som guidar dig framåt i syfte att underlätta uppstarts- eller tillväxtprocessen.

Mentorprogrammet pågår under ett år under vilket du och din mentor träffas kontinuerligt och arbetar fokuserat mot de uppsatta målen. Mentorskapet skapar även förutsättningar för dig att utvecklas i företagarrollen.

Mentorn, som på ideell basis delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom företagande, matchas med dig utifrån dina och ditt företags behov och förutsättningar samt era resp. personligheter.

Regionala nätverksträffar arrangeras under vilka du får du möjlighet att utöka dina nätverk samt kompetensutveckla dig inom olika teman.

Så här fungerar det

Varje år matchas mellan femtonhundra och tvåtusen mentorpar i de två mentorprogrammen – Mentor Starta Företag och Mentor Utveckla Företag.

Starta Företag

Riktar sig till dig som befinner dig i uppstartsfasen med ditt företa­gande. Ditt företag kan vara på väg att startas eller har nyligen startats och du vill utveckla ditt förertag med hjälpa av en mentor. Programmet genomförs av samarbetspartners till Almi Företagspart­ner. Programmet är avgiftsfritt.

Utveckla Företag

För dig som har ett etablerat företag som du vill utveckla och skapa tillväxt i. Du är beredd på att arbeta målinriktat för att du och ditt företag skall uppnå uppsatta mål tillsammans med en mentor. Deltagaravgift: 2 000 kr exkl moms.

Varför ska du delta i mentorprogrammet? Se filmen där adepter och mentorer berättar varför!

Om adepter och mentorer

Ordet adept är latin och betyder lärjunge. I det här mentorprogrammet är det dock avgörande att adepten inte är passiv utan den drivande parten. Viktigt att tänka på är att Mentorn aldrig ska fatta beslut åt adepten. Oavsett om det handlar om uppstart av ett företag eller att skapa tillväxt i ett befintligt företag handlar mentorskapet om att vara bollplank, dela med sig av erfarenheter och kompetenser, ge perspektiv och guida adepten framåt i processen för att nå uppsatta mål.

Mentorprogrammen gör skillnad i adepternas företagande. Fokus ligger på att underlätta för adepten i sin uppstarts- eller tillväxtprocess. Genom mentorskapet ges även företagaren möjlighet att utvecklas i företagarrollen. Att de allra flesta av tidigare adepter och mentorer rekommenderar vårt mentorprogram visar tydligt på att båda parter finner mentorprogrammet inspirerande, effektivt och givande. En del mentorpar har även fortsatt sitt mentorskap på egen hand efter mentorskapsårets slut.

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Vi finns på LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn