Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:

Uppsala International Business Forum

Varmt välkomna till Uppsala International Business Forum som samlar företag som vill växa på internationella marknader!
Ett tillfälle att prata med spännande företag som redan gör affärer på er nästa marknad, att lyssna till insikter från föreläsare och diskutera och utbyta erfarenheter kring internationella affärer!

Warm welcome to Uppsala International Business Forum, a day that will gather companies that wish to grow in international markets. Speak with exciting companies already present in your next market, listen to insights from key note speakers and discuss and share experiences about international trade!

Please scroll down for introduction in English.

Uppsala International Business Forum samlar företag som vill växa på internationella marknader. Dagen fokuserar på att dela kontakter, kunskap, erfarenheter för att lyckas finansiera och skapa framgångsrika internationella affärer.

Dagen bjuder på ett spännande program med ämnen såsom exportkultur, innovationsarbete i etablerade företag, finansiering av internationell tillväxt, scale up och internationalisering. Talare inkluderar bland annat Anders Borg, Lena Sellgren, Thomas Ek och Sofie Lindblom. Framförallt är det en möjlighet att bygga nätverk och utbyta tankar och erfarenheter om internationell handel, både med bolag och aktörer från regionen och med inbjudna internationella gäster. Dagen inleds på svenska, men övergår till engelska from lunch.

Deltagare är företag som vill växa på internationella marknader, både stora och små. Representanter för partners inom Regionalt Exportcentrum, Näringslivsenheter hos kommuner i länet och aktörer i länet med tjänster för att underlätta internationell handel, ex. banker, revisons- och juristbyråer kommer också finnas representerade. Ex. på inbjudna internationella gäster är aktörer med kunskap och nätverk som arbetar med att skapa handel mellan svenska företag och olika delar av världen

Uppsala International Business Forum arrangeras av Almi i samarbete med Region Uppsala, Partners inom Regionalt Exportcentrum och medfinansiärer. I Regionalt Exportcentrum ingår utöver Region Uppsala och Almi även Business Sweden, Svensk Exportkredit (SEK), Exportkreditnämnden (EKN), Uppsala Innovation Center, Connect och Enterprise Europe Network. Som medfinansiärer och partners till Uppsala International Business Forum ingår även Uppsala Kommun, Stockholm Business Alliance, Nordea, Danske Bank, PWC och Lindahl. Komson är kreativ partner och UNT är Media Partner.

Program:

Moderator kommer att vara Sabinije von Gaffke, TV journalist och moderator. Nominerad till Årets talare i kategorin ”årets moderator 2017”

Talare: (Presenterar på engelska om annat inte framgår)

Thomas Ek, medgrundare av OBH Nordica – delar erfarenheter från OBH Nordicas tillväxtresa (presentation på svenska)

Lena Sellgren, chefsekonom Business Sweden – kommer att prata om det ekonomiska läget i världen och i Uppsala län, samt förväntningar och utfall för svensk export till olika delar av världen

Anders Borg, Finansminister 2006-2014. Nuvarande uppdrag inkluderar b.la. Senior Advisor till Kinnevik och IPsoft, styrelseuppdrag för Stena International och NENT – kommer att prata om global handel, brexit, handelskrig och effekter på världshandel från digitalisering

Sofie Lindblom, tidigare Global Innovation Director på Spotify. Driver nu bolaget Ideation360 – kommer att prata om innovationsarbete i etablerade bolag och hur det på ett effektivt vis kan bli en del av företagskultur och strategi

Intervjuer:
Ett antal företag från Uppsala Län kommer dela erfarenheter kring hur man skapar framgångsrika internationella affärer. Ämnen vid intervjuer inkluderar exportkultur, innovationsarbete, finansiering, scale-up, erfarenheter / framgångsfaktorer på internationella marknader, samt tankar kring hur det är att verka mot internationella marknader med Uppsala Län som bas.

Anders Gripemo, CEO, Jerol
Anna Eklund & Lottis Sparrman, House of Lola (Happydress AB)
Lena Julin, CFO, Habia Cable
Gustav Nordlindh, CEO, Royal Streaming
Patric Palm, medgrundare och CEO Favro. Var även med och grundade Hansoft som såldes 2017
Tim Thurn, President & CEO, C-rad AB

Var & När: Uppsala Konsert & Kongress, 23:e januari kl. 9.30 – 19 (dagen är på engelska from kl. 12)
Kostnad: 1000 SEK, exkl. moms per person
Anmälan: via knappen ”Anmäl dig” nedan
Antalet platser är begränsat och vi rekommenderar att man anmäler sig i god tid.

Seminariet är en del av Smart Tillväxt, ett samverkansprojekt för att stödja och utveckla små och medelstora företag så att fler företag i Östra Mellansverige når ut/vidgar sin marknad internationellt. Projektet finansieras av ALMI, Region Uppsala och Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond

INTRODUCTION IN ENGLISH

Uppsala International Business Forum will gather companies that wish to grow in international markets. The focus for the day it to share contacts, knowledge and experiences that can assist companies in creating successful international business.

Topics discussed will include how to create an export culture, work with innovation to stay ahead, finance international growth, scale up and become a successful international company with the Uppsala Region as a base. Key note speakers include Anders Borg, Lena Sellgren, Thomas Ek and Sofie Lindblom.

The first part of the day will be in Swedish, however from 12 everything will be in English.

Program

Moderator:
Sabinije von Gaffke, TV journalist and moderator. Nominated Speaker ”Moderator of the Year 2017”

Speakers: (12 onward in English)

Lena Sellgren, Chief Economist, Business Sweden – Global and regional economic outlook and expectations of Swedish export

Anders Borg, Minister of Finance 2006-2014. Current roles include Senior Advisor at Kinnevik and IPsoft and board member of
Stena International and NENT – Global trade, brexit, trade wars and the effects of digitalisation

Sofie Lindblom, Prior Global Innovation Director at Spotify. Now CEO of Ideation360 – Stay innovative. How to incorporate innovation as part of company culture and strategy

Interviews:
A number of exciting companies from the Uppsala Region will share experiences on topics such as how to create an export culture, work with innovation to stay ahead, finance international growth, scale up and become a successful international company with the Uppsala Region as a base.

Anders Gripemo, CEO, Jerol
Anna Eklund & Lottis Sparrman, House of Lola (Happydress AB)
Lena Julin, CFO, Habia Cable
Gustav Nordlindh, CEO, Royal Streaming
Patric Palm, co-founder and CEO of Favro. Prior CEO and co-founder of Hansoft (sold in 2017)
Tim Thurn, President & CEO, C-rad AB

When and where: Uppsala Konsert & Kongress, 23rd of January 2019, 9.30 – 19 (In english from 12 – 19)
Cost: 1000 SEK, excl. gst per person
Sign up: via “Anmäl dig” below (in Swedish) or email linus.andersson@almi.se
Limited seats. Please sign up early

Warm welcome! We hope to see you in January!


Fakta

Pris (inkl. moms) 1 250 kr
Plats

Uppsala Konsert & Kongress

Uppsala

Datum

Ons 23 jan

kl. 09.30–19.00

Sista anmälningsdag den 16 januari 2019
Platstillgång Få platser kvar Anmäl dig