Frågor och svar

Vi hjälper dig att hitta svaren

Lån

Här hittar du de vanligaste frågorna vi får kring våra lån och låneansökan.

Kan alla ansöka om lån från Almi?

Våra lån vänder sig till företag med upp till 250 anställda i alla branscher. Utgångspunkten är att du inte kan finansiera allt du behöver på annat håll, till exempel genom banken, utan behöver ytterligare en finansiär. 

För att kompensera för den högre risken och för att inte konkurrera med bankerna tar Almi ut en ränta som ligger över genomsnittlig bankränta.
Våra lån kan även beviljas till företag som drivs av utländsk medborgare som är skriven i Sverige och som:

 • har uppehållstillstånd eller
 • är EU/EES-medborgare och har uppehållsrätt eller
  • är nordisk medborgare

Vi ger inte lån till privatpersoner eller ideella föreningar.

Måste företaget vara startat innan ansökan skickas in?

Företaget behöver inte vara registrerat vid ansökningstillfället, men det måste vara registrerat innan utbetalning av beviljat lån kan genomföras. 

Kan privatpersoner låna av Almi?

Nej, Almi lånar inte ut till privatpersoner. Almi lånar enbart ut till företag med upp till 250 anställda. Företaget behöver inte vara registrerat vid ansökningstillfället, men det måste vara registrerat innan utbetalning av beviljat lån kan genomföras. 

Varför måste jag ha ett behovssamtal, jag vill ju bara ta ett lån hos er?

Ibland är det lätt att tro att lån är lösningen på allt. Men företagande handlar om så mycket mer. Det vet vi då vi träffar 1000-tals företagare över hela landet varje år. Därför är det viktigt för oss att fånga upp dina unika behov och är anledningen till att vi vill träffa dig - fysiskt eller digitalt - även vid en låneansökan.

Vilka underlag krävs vid en låneansökan?

Förbered följande innan du påbörjar ansökan: 

 • Om ditt företag har ett bokslut bifogar du: 
  - senaste bokslutet - även om det inte är reviderat 
  - aktuella delårssiffror
  - om ditt bokslut är äldre än fyra månader, både resultat- och balansräkning 
 • Om ditt företag inte har ett bokslut bifogar du: 
  - budget 
  - eventuellt aktuella delårssiffror om det finns. 

När du bifogar delårssiffror bifogar du även en jämförelse samma period föregående år (resultat- och balansräkning). Det ger oss en bild av hur ditt företag eventuellt har förändrats och påskyndar handläggningen av din låneansökan. 

Du kan läsa mer om vad du behöver tänka på när du ansöker om lån här.

Visa alla frågor om lån

Riskkapital

Få svar på vanliga frågor om hur du kan finansiera och utveckla din verksamhet med vår hjälp.

Vad är riskkapital?

Riskkapital är att investera i eget kapital i skalbara bolag som har en stark värdetillväxt. I utbyte mot riskkapital får investerare aktier i bolaget och grundarna behöver släppa delar av kontrollen till nya ägare. 

Målet är att tillsammans utveckla bolaget framgångsrikt och sedan uppnå positiv försäljning/exit inom 5-7 år. Exit kan ske genom till exempel börsnotering eller industriell försäljning.

Almi Invest investerar i svenska start ups med skalbara affärsmodeller och nationell såväl som internationell marknadspotential. Almi Invest är en branschoberoende investerare och finns över hela landet via åtta regionala riskkapitalbolag. 

Vad skiljer riskkapital från lån?

Riskkapital innebär att sälja en ägarandel av sitt företag till en investerare som i utbyte mot kapital får aktier, medan ett lån ska återbetalas. Investeraren tar en aktiv ägarroll, till exempel genom att ta plats i styrelsen. 

Hur ansöker jag om riskkapital?

Berätta för oss hur du vill förändra världen och nå en snabbare tillväxt genom att skicka in din pitch.

Våra investeringskriterier:

 • Nya, unika och innovativa svenska startups som kan ta position på världsmarknaden
 • Team med en bra mix av kompetenser, beteendestilar och erfarenheter
 • Skalbara affärsmodeller med unika teknologier eller nischer
 • Adresserar nya marknadsmöjligheter med lösningar på verkliga, stora kundproblem
 • Vår GreenTech-fond investerar specifikt i klimatsmarta/CO2-reducerande, innovativa bolag. 

Läs mer om GreenTech-fonden här. 

Almi Invest investerar i genomsnitt endast i cirka sju procent av alla bolag som vi bedömer varje år. Sticker ditt bolag ut och är cirka tio gånger bättre än existerande lösningar på marknaden? Finns det en mycket stark tillväxtpotential? Då kan riskkapital med aktiva ägare passa ditt bolag.

När är riskkapital rätt för mitt företag?

En riskkapitalinvestering kan ge dig och ditt företag en möjlighet att växa snabbt och utvecklas inte bara genom den direkta kapitaltillförseln utan även genom investerarens branscherfarenhet och nätverk.

Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i cirka 900 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bland annat Google, Microsoft, Qlik och Apple eller uppnått miljardnotering på börsen.

Vår roll som statligt, branschoberoende riskkapitalbolag är att vara en brygga till privat kapital och bidra till en fungerande riskkapitalmarknad i hela landet. Under åren har Almi Invest saminvesterat med över 2 000 affärsänglar och institutionella investerare. Almi Invest ägs av Almi AB och ytterst av svenska staten. Almi Invest är delfinansierat av EU, Almi Företagspartner och regionala organisationer.

Vår GreenTech-fond på 1,2 miljarder kronor har en särskilt fokus på att göra klimatsmarta investeringar som är CO2-reducerande.

Exempel på områden som vi investerar inom:

Tech
Enterprise och Consumer Software, Media Tech, Data & Security, eCommerce, FinTech, VR/AR, IoT, Gaming, HR Tech

Life Science
Medtech, Drug Development, eHealth

Greentech
Renewable Energy, Energy, Recycling Systems

Industry
Industrial Equipment, Materials, Agritech, 3D-printing

Vad är fördelen med riskkapital?

Med Almi Invest som investerare i ditt företag får du en aktiv ägare, som utvecklar ditt bolag, ofta via styrelsearbete. Våra rutinerade och professionella Investment Managers engagerar sig i bolagens med- och motgång.

Vi har också ett stort investerarnätverk till nytta för följdinvesteringar i ditt bolag. Almi Invest har tidigt investerat i bolag som nått miljardsuccé via börs men också i bolag som sedan sålts till till exempel Google, Microsoft och Apple.

Visa alla frågor om riskkapital

Affärsutveckling

Få svar på vanliga frågor om våra affärsutvecklingstjänster.

Jag vill starta eget, hur kan Almi hjälpa mig?

Almi kan vara med och finansiera din företagsstart, men har inte allmän nyföretagarrådgivning.

Om du är ny som företagare och söker mer kunskap kan du ta del av våra startseminarier.

Vi har även flera användbara mallar, så som affärsplan och budgetmall, som du kostnadsfritt kan ladda ner här.

Behöver du stöd med att skriva din affärsplan eller har frågor kring budget, skatt eller moms kan du vända dig till Nyföretagarcentrum eller till andra organisationer i din region. 

Jag har en innovativ idé, hur kan Almi hjälpa mig?

Om du har en innovativ idé om en ny produkt eller tjänst som du vill starta ett växande företag kring, kan du ta del av vår kostnadsfria rådgivning. 

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig här

Jag behöver stöd med att skriva affärsplan och budget, kan Almi hjälpa mig?

Du kan få stöd hos Nyföretagarcentrum eller hos andra lokala aktörer som erbjuder kostnadsfri nyföretagarrådgivning. 

Almi har flera mallar, så som affärsplan och budgetmall, som du kostnadsfritt kan ladda ner, du hittar dem här

Jag behöver hjälp med min bokföring/deklaration?

Almi erbjuder inte tjänster kring redovisning, revision och deklaration, kontakta en redovisningsbyrå. 

Jag ska sälja/avveckla mitt företag, kan Almi hjälpa mig?

Almi har generellt ingen rådgivning till den som ska sälja ett företag. I vissa regioner finns regionala projekt som ger stöd vid generationsskifte, välj din region för att se vilka tjänster som finns regionalt. Almi erbjuder inte rådgivning kring att avveckla företag. 

Befintligt lån hos Almi

Här hittar du de allra vanligaste frågorna som rör lån hos Almi.

Hur beställer jag engagemangsspecifikation?

För att beställa en engagemangsspecifikation använder du vår e-tjänst genom att klicka här. Där får du mer information om hur det går till samt vilka uppgifter du ska ange. Engagemangsspecifikation skickas med post och kostar 250kr.

Hur hittar jag kopior på mina låneavier?

Du som är firmatecknare kan se uppgifter om företagets lån och ladda ner avier på Mina Sidor. Du loggar enkelt och säkert in med BankID. Du hittar dina avier efter att du loggat in genom att gå in på Mina Sidor> Mina Lån> Visa lån. 

Har du anslutit ditt företag till Kivra hittar du även dina låneavier i din Kivra-inkorg. 

Jag kan inte betala min låneavi, hur gör jag?

Om problem uppstår att betala enligt nuvarande betalplan ger Almi dig möjlighet att ansöka om uppskov och delamortering på dina lån i tre eller sex månader. Det är viktigt att du är medveten om att uppskov och delamortering kan påverka den totala löptiden.

Du loggar in i e-tjänsten med BankID och väljer sedan de lån du önskar få uppskov på.

Till e-tjänsten

Kostar det något att lösa ett lån?

Lösenavgift tas bara ut i de fall förtidslösen sker inom 12 månader från utbetalningsdagen. Avgiften uppgår till 1 procent av utestående kapitalskuld. På Mikrolån, Grönt lån, Innovationslån och de lån där detta avtalats bort utgår ingen avgift för förtidslösen.

Hur gör jag för att lösa ett lån?

En behörig firmatecknare med tillgång till Bank-ID kontaktar Låneadministration via telefon för lösenuppgifter.

När inbetalning är gjord kan Almi komma att kontakta dig för att ställa några frågor angående medels ursprung i enlighet med Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 3 kap 13§.

Låneadministration nås på 063-453 03 00 helgfria vardagar 9.30-12 och 13–16.

Visa alla frågor om befintligt lån hos almi

Om Almi

Vad gör Almi?

Vi erbjuder finansiering i form av lån och riskkapital samt stöd och vägledning inom affärsutveckling till små och medelstora företag i Sverige.

Hur hittar jag till er?

Vi finns över hela landet. Här hittar du adresserna till våra kontor. 

Kan jag boka ett möte på ert kontor?

Om du är intresserad av att ansöka om lån från oss, börjar du med att fylla i en låneansökan i våra e-tjänster. I ansökan laddar du upp din affärsplan och budget. När vi har fått in ansökan återkommer en rådgivare till dig för att boka in ett personligt möte. 

Vi har flera användbara mallar, så som affärsplan och budgetmall, som du kostnadsfritt kan ladda ner här.

Vilka öppettider har ni?

Vi har öppet helgfria vardagar mellan 08.00-17.00

Här hittar du all information hur du kommer i kontakt med oss. 

Kan alla företag få hjälp av Almi?

Om du har ett företag som är registrerat i Sverige och: 

 • har uppehållstillstånd eller
 • är EU/EES-medborgare och har uppehållsrätt eller
 • är nordisk medborgare

kan du ta del av Almis tjänster. 

Visa alla frågor om om almi