Almi Invest GreenTech

GreenTech isberg som speglas i havet

Teamet på Almi Invest GreenTech

Vi är pionjärer inom klimatteknikriskkapital, vi placerar pengar där det gör störst inverkan. Almi Invest GreenTech stödjer svenska tidiga startups som betydligt minskar utsläppen av växthusgaser. Vår GreenTech-fond på 1,2 miljarder kronor har särskilt fokus på att göra klimatsmarta investeringar som är CO2-reducerande.

Här hittar du våra kontor:

Almi Invest GreenTech investerar över hela Sverige och våra kontor hittar du i Göteborg och Stockholm.

Göteborg
Hitta till oss
Stockholm
Hitta till oss
Lund
Hitta till oss