Leverantörsinformation

Skicka e-fakturor till Almi


​Almi-koncernen omfattas av lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling. Lagen innebär att ni som leverantör till Almi ska skicka oss e-fakturor.

Säkerställ att fakturor ställs till rätt Almi bolag, samtliga fakturor ska märkas med:

  • Almis referens (beställarens namn)
  • Kostnadsställe/projektnummer/fond

Utan korrekt referens finns annars risk att vår handläggning av din faktura fördröjs.

Betalningsvillkor 30 dagar.

Almi tar emot e-fakturor enligt något av nedanstående alternativ där alt. 1 är att föredra.

1. E-faktura via Peppol, format Peppol BIS Billing 3

E-fakturor kan skickas via PEPPOL-nätverket. Uppgifter ni behöver för att skicka till oss:

Peppol-ID: 0007 X (X ersätts med bolagets organisationsnummer, se tabell längst ner på sidan)

2. E-faktura via VAN-operatör, format Svefaktura

VAN-operatör: Tieto och Crediflow
Organisationsnummer: Se tabell längst ner på sidan för respektive bolags organisationsnummer.

3. E-faktura via fakturaportal

Om ni som leverantör varken har ett affärssystem eller är ansluten till en e-faktureringstjänst så erbjuds ni att använda Almis fakturaportal för att skapa E-faktura.

Mejla nedanstående uppgifter till: reskontra@almi.se för att få en länk till portalen:

  • Fakturamottagare (namn på Almibolaget som ska faktureras)
  • Ditt företagsnamn
  • Organisationsnummer
  • Adress
  • E-post
  • Telefonnummer
  • Bankgironummer eller plusgironummer

Vid frågor, vänligen mejla till reskontra@almi.se

 

För mer information om e-faktura:
www.digg.se 
www.sfti.se

4. PDF-faktura via mejl - i undantagsfall

I undantagsfall går det att mejla faktura som bifogad PDF-fil till: fakturor@almi.se

Skicka endast en faktura inklusive dess bilagor i varje enskild PDF.

Fakturan adresseras med juridiskt bolagsnamn samt tillhörande GLN-kod för respektive bolag, se tabell längst ner på sidan. 

Bolagets Namn AB

736xxxxxxxx (bolagets GLN-kod)

Juridiskt bolagsnamn, orgnisationsnummer och GLN-koder för Almis alla bolag

Juridiskt bolagsnamn Organisationsnummer GLN-kod
Almi AB 5564816204 7365564816201
Almi Företagspartner Blekinge AB 5564881158 7365564881155
Almi Företagspartner Gotland AB 5564881166 7365564881162
Almi Företagspartner GävleDala AB 5568750482 7365568750488
Almi Företagspartner Halland AB 5564881299 7365564881292
Almi Företagspartner Jönköping AB 5564881281 7365564881285
Almi Företagspartner Kalmar län AB 5564881273 7365564881278
Almi Företagspartner Kronoberg AB 5564881265 7365564881261
Almi Företagspartner Mitt AB 5567503312 7365567503313
Almi Företagspartner Mälardalen AB 5568003312 7365568003317
Almi Företagspartner Nord AB 5567356398 7365567356391
Almi Företagspartner Skåne AB 5564881208 7365564881209
Almi Företagspartner StockholmSörmland AB 5561418392 7365561418392
Almi Företagspartner Uppsala AB 5564881216 7365564881216
Almi Företagspartner Värmland AB 5564881315 7365564881315
Almi Företagspartner Väst AB 5564881307 7365564881308
Almi Företagspartner Östergötland AB 5564881331 7365564881339
Almi Invest AB 5566678412 7365566678418
Almi Invest Fond SI AB 5562016922 7365562016924
Almi Invest Mitt AB 5566702444 7365566702441
Almi Invest Norra Mellansverige AB 5567649412 7365567649417
Almi Invest Småland & Öarna AB 5567649396 7365567649394
Almi Invest Stockholm AB 5567649354 7365567649356
Almi Invest Syd AB 5566242979 7365566242978
Almi Invest Västsverige AB 5567649370 7365567649370
Almi Invest Östra Mellansverige AB 5567649388 7365567649387
Innovationspatent Sverige AB 5568960081 7365568960085
Forskarpatent i Syd AB 5565288940 7365565288946
Almi Invest GreenTech AB 5590699269 7365590699267
Teknoseed I AB 5565485686 7365565485680
Almi East Sweden AB 5590539499 7365590539495