Almi Invest - Sveriges mest aktiva investerare i startups

Almi Invest genomför investeringar i startups i tidiga faser. När du vill resa riskkapital för att utveckla din verksamhet, kan vi snabbt se om riskkapital är den typ av kapital som passar just ditt bolag bäst.

Vi vill jobba med dig

Vi letar alltid efter spännande bolag att investera i eller nya investerarpartners.

Vanliga frågor och svar

Vad är riskkapital?

Riskkapital är att investera i eget kapital i skalbara bolag som har en stark värdetillväxt. I utbyte mot riskkapital får investerare aktier i bolaget och grundarna behöver släppa delar av kontrollen till nya ägare. 

Målet är att tillsammans utveckla bolaget framgångsrikt och sedan uppnå positiv försäljning/exit inom 5-7 år. Exit kan ske genom till exempel börsnotering eller industriell försäljning.

Almi Invest investerar i svenska start ups med skalbara affärsmodeller och nationell såväl som internationell marknadspotential. Almi Invest är en branschoberoende investerare och finns över hela landet via åtta regionala riskkapitalbolag. 

Vad skiljer riskkapital från lån?

Riskkapital innebär att sälja en ägarandel av sitt företag till en investerare som i utbyte mot kapital får aktier, medan ett lån ska återbetalas. Investeraren tar en aktiv ägarroll, till exempel genom att ta plats i styrelsen. 

Hur ansöker jag om riskkapital?

Berätta för oss hur du vill förändra världen och nå en snabbare tillväxt genom att skicka in din pitch.

Våra investeringskriterier:

 • Nya, unika och innovativa svenska startups som kan ta position på världsmarknaden
 • Team med en bra mix av kompetenser, beteendestilar och erfarenheter
 • Skalbara affärsmodeller med unika teknologier eller nischer
 • Adresserar nya marknadsmöjligheter med lösningar på verkliga, stora kundproblem
 • Vår GreenTech-fond investerar specifikt i klimatsmarta/CO2-reducerande, innovativa bolag. 

Läs mer om GreenTech-fonden här. 

Almi Invest investerar i genomsnitt endast i cirka sju procent av alla bolag som vi bedömer varje år. Sticker ditt bolag ut och är cirka tio gånger bättre än existerande lösningar på marknaden? Finns det en mycket stark tillväxtpotential? Då kan riskkapital med aktiva ägare passa ditt bolag.

Hur fungerar riskkapital hos Almi Invest?

Vår roll som offentligt, branschoberoende, riskkapitalbolag är att vara en brygga till privat kapital. Vi går alltid in som minoritetsägare och vi är aktiva ägare, genom styrelserepresentation eller adjungerande i styrelsen, i syfte att ge bästa möjliga värdetillväxt i ditt bolag.

En investeringsprocess kan se olika ut beroende på vem eller vilka som investerar. Vår investeringsprocess kan delas upp i sju olika steg.

1. Inflöde av affärsidéer
Almi Invest får in mellan 800-1 000 bolag som önskar investering varje år. Endast cirka 5-7 % får en investering.

2. Analys
Inför ett investeringsbeslut gör vi en första bedömning av om ditt bolag skulle kunna vara intressant att investera i och befinner sig i rätt skede.

3. Investeringsbeslut 
Ett investeringsbeslut fattas i två steg. Investment Manager drar sitt investeringsförslag i teamet. Om teamet ställer sig bakom investeringsförslaget lägger Investment Manager fram förslaget till investeringskommittén.

4. Avtal 
Inför en investering tecknas ett investeringsavtal och ett aktieägaravtal.

5. Utveckling 
Almi Invest går in som aktiva ägare, genom styrelserepresentation eller adjungerande i styrelsen, i syfte att ge bästa möjliga värdetillväxt i ditt bolag.

6. Exit 
Målet med vår investering är att vi en dag ska kunna sälja våra aktier med avkastning. Hur vi tar oss till en framgångsrik exit kommer vi överens om i aktieägaravtalet

7. Återinvestering 
När vi genomför en exit återinvesterar vi kapitalet i nya och befintliga bolag. 

Du hittar fler frågor och svar om riskkapital här

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups

 • 4,0 mdr SEK
  Investerat kapital
 • 995 st
  Bolag Almi Invest investerat i
 • 619 st
  Exiterade bolag
 • 1 600 investerare
  Almi Invests investerarnätverk
 • 559 mdr SEK
  Gröna investeringar

Fler tjänster hos Almi

Utöver riskkapital har Almi även finansiering i form av lån och verifieringsmedel, samt stöd och vägledning inom affärsutveckling till små och medelstora företag.

Lån
Finansiera företaget med lån från Almi
Affärsutveckling
Affärsutveckling med fokus på framtidens företag
Verifieringsmedel
Till idéer som kräver större risk

Vill du ha nyheter från Almi Invest?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, det kommer cirka sex gånger per år.

Tack för din anmälan! 

För att prenumerera på vårt nyhetsbrev och andra utskick behöver du godkänna vår hantering av personuppgifter.

 

För att prenumerera på vårt nyhetsbrev och andra utskick behöver du godkänna vår hantering av personuppgifter.

 

Jag samtycker