Så fungerar riskkapital hos Almi Invest

Almi Invest har som statlig aktör stor erfarenhet av investeringar i startups och vi kan medverka till att skapa hållbar tillväxt i ditt företag och fungera som brygga till det privata riskkapitalet.

Vad är riskkapital? 

Riskkapital är att investera i eget kapital i skalbara bolag som har en stark värdetillväxt. I utbyte mot riskkapital får investerare aktier i bolaget och grundarna behöver släppa delar av kontrollen till nya ägare. 

Målet är att tillsammans utveckla bolaget framgångsrikt och sedan uppnå positiv försäljning/exit inom 5-7 år. Exit kan ske genom till exempel börsnotering eller industriell försäljning.

Vad skiljer riskkapital från lån?

Riskkapital innebär att sälja en ägarandel av sitt företag till en investerare som i utbyte mot kapital får aktier, medan ett lån ska återbetalas. Investeraren tar en aktiv ägarroll, till exempel genom att ta plats i styrelsen. 

När är riskkapital rätt för mitt företag?

En riskkapitalinvestering kan ge dig och ditt företag en möjlighet att växa snabbt och utvecklas inte bara genom den direkta kapitaltillförseln utan även genom investerarens branscherfarenhet och nätverk.

Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i cirka 900 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bland annat Google, Microsoft, Qlik och Apple eller uppnått miljardnotering på börsen.

Vår roll som statligt, branschoberoende riskkapitalbolag är att vara en brygga till privat kapital och bidra till en fungerande riskkapitalmarknad i hela landet. Under åren har Almi Invest saminvesterat med över 2 000 affärsänglar och institutionella investerare. Almi Invest ägs av Almi AB och ytterst av svenska staten. Almi Invest är delfinansierat av EU, Almi Företagspartner och regionala organisationer.

Vår GreenTech-fond på 1,2 miljarder kronor har en särskilt fokus på att göra klimatsmarta investeringar som är CO2-reducerande.

Exempel på områden som vi investerar inom:

Tech

Enterprise och Consumer Software, Media Tech, Data & Security, eCommerce, FinTech, VR/AR, IoT, Gaming, HR Tech

Life Science

Medtech, Drug Development, eHealth

Greentech

Renewable Energy, Energy, Recycling Systems

Industry

Industrial Equipment, Materials, Agritech, 3D-printing

Hur fungerar riskkapital hos Almi Invest?

Vår roll som offentligt, branschoberoende, riskkapitalbolag är att vara en brygga till privat kapital. Vi går alltid in som minoritetsägare och vi är aktiva ägare, genom styrelserepresentation eller adjungerande i styrelsen, i syfte att ge bästa möjliga värdetillväxt i ditt bolag.

En investeringsprocess kan se olika ut beroende på vem eller vilka som investerar. Vår investeringsprocess kan delas upp i sju olika steg.

1. Inflöde av affärsidéer

Almi Invest får in mellan 800-1 000 bolag som önskar investering varje år. Endast cirka 5-7 % får en investering.

2. Analys

Inför ett investeringsbeslut gör vi en första bedömning av om ditt bolag skulle kunna vara intressant att investera i och befinner sig i rätt skede.

3. Investeringsbeslut 

Ett investeringsbeslut fattas i två steg. Investment Manager drar sitt investeringsförslag i teamet. Om teamet ställer sig bakom investeringsförslaget lägger Investment Manager fram förslaget till investeringskommittén.

4. Avtal 

Inför en investering tecknas ett investeringsavtal och ett aktieägaravtal.

5. Utveckling 

Almi Invest går in som aktiva ägare, genom styrelserepresentation eller adjungerande i styrelsen, i syfte att ge bästa möjliga värdetillväxt i ditt bolag.

6. Exit 

Målet med vår investering är att vi en dag ska kunna sälja våra aktier med avkastning. Hur vi tar oss till en framgångsrik exit kommer vi överens om i aktieägaravtalet

7. Återinvestering 

När vi genomför en exit återinvesterar vi kapitalet i nya och befintliga bolag. 

Hur mycket kan Almi Invest investera?

Almi Invest kan investera 1-10 miljoner kronor per bolag.

Vår nationella GreenTech-fond investerar mellan 5-30 miljoner kronor i GreenTech bolag som är CO2-reducerande. Vi går alltid in som minoritetsägare.

Vilket värde ger Almi Invest till entreprenörer?

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups och gör cirka 200 ny- och följdinvesteringar per år. Detta innebär att vi har stor erfarenhet av investeringar i startups, vi förstår de utmaningar de möter med olika affärsmodeller på olika marknader.

Med Almi Invest som investerare i ditt företag får du en aktiv ägare, som utvecklar ditt bolag, ofta via styrelsearbete. Våra rutinerade och professionella Investment Managers engagerar sig i bolagens med- och motgång.

Vi har också ett stort investerarnätverk till nytta för följdinvesteringar i ditt bolag. Almi Invest har tidigt investerat i bolag som nått miljardsuccé via börs men också i bolag som sedan sålts till till exempel Google, Microsoft och Apple.

Hur söker jag riskkapital?

Berätta för oss hur du vill förändra världen och nå en snabbare tillväxt genom att skicka in din pitch.

Våra investeringskriterier:
 

  • Nya, unika och innovativa svenska startups som kan ta position på världsmarknaden
  • Team med en bra mix av kompetenser, beteendestilar och erfarenheter
  • Skalbara affärsmodeller med unika teknologier eller nischer
  • Adresserar nya marknadsmöjligheter med lösningar på verkliga, stora kundproblem
  • Vår GreenTech-fond investerar specifikt i klimatsmarta/CO2-reducerande, innovativa bolag.
    Läs mer om GreenTech-fonden här. 

Almi Invest investerar i genomsnitt endast i cirka sju procent av alla bolag som vi bedömer varje år. Sticker ditt bolag ut och är cirka tio gånger bättre än existerande lösningar på marknaden? Finns det en mycket stark tillväxtpotential? Då kan riskkapital med aktiva ägare passa ditt bolag.

Tips! Här får du åtta tips till hur du lyckas med din pitch  

Pitcha din startup

Fyll i formuläret

Greentech fond

GreenTech-fonden riktar särskilt in sig på teknikbolag i något senare fas med potential att kraftigt reducera utsläppen av växthusgaser eller bidra med andra fördelar som främjar en hållbar miljö.

Är ni en del av en inkubator eller ett co-workingcommunity idag?

Ibland är det inte vi som har den lösning du behöver

Almi är ett statligt ägt bolag och vårt uppdrag är att det ska gå bra för dig och Sveriges företagare. Ibland är det inte vi som har den lösning som du behöver just nu.

Då kan vi tack vare vårt stora nätverk hjälpa dig vidare genom att hänvisa till en annan aktör som kan hjälpa dig med ditt fortsatta arbetet.

Här är några av de aktörer vi samarbetar med.

Almi Invest är finansierad av EU:s regionala strukturfonder, Almi AB och regionala ägare.

Logotyp för Europeiska Unionen "Europeiska regionala utvecklingsfonden.