Pitcha din startup

Berätta för oss hur du vill förändra världen och nå en snabbare tillväxt

När du vill ta in riskkapital som nytt ägarkapital

En riskkapitalinvestering kan ge dig och ditt företag en möjlighet att växa och utvecklas inte bara genom den direkta kapitaltillförseln utan även genom investerarens branscherfarenhet och nätverk.

Vår roll som offentligt, branschoberoende, riskkapitalbolag som investerar i hela Sverige är att vara en brygga till privat kapital. Vi går alltid in som minoritetsägare och vi är aktiva ägare, genom styrelserepresentation eller adjungerande i styrelsen, i syfte att ge bästa möjliga värdetillväxt i ditt bolag.

När du ska resa kapital och få oss som investerare intresserade behöver du kunna beskriva din startup. En bra pitch är avgörande för att vi tidigt ska kunna se potentialen i din startup och avgöra om vi är rätt investerare för dig. Då kan vi också snabbt se om riskkapital är den typ av kapital som passar just ditt bolag bäst. 

Våra investeringskriterier:

 • Nya, unika och innovativa svenska startups som kan ta position på världsmarknaden
 • Team med en bra mix av kompetenser, beteendestilar och erfarenheter
 • Skalbara affärsmodeller med unika teknologier eller nischer
 • Adresserar nya marknadsmöjligheter med lösningar på verkliga, stora kundproblem
 • Vår GreenTech-fond investerar specifikt i klimatsmarta/CO2-reducerande, innovativa bolag.
  Läs mer om GreenTech-fonden här
      
  Almi Invest investerar i genomsnitt endast i cirka sju procent av alla bolag som vi bedömer varje år. Sticker ditt bolag ut och är cirka tio gånger bättre än existerande lösningar på marknaden? Finns det en mycket stark tillväxtpotential? Då kan riskkapital med aktiva ägare passa ditt bolag.

Pitcha din startup

Fyll i formuläret

Greentech fond
Är ni en del av en inkubator eller ett co-workingcommunity idag?