Kurvig pil med de tio stegen i en pitch: vision, lösning, problemet och kundbehovet, team, målmarknad och strategi, affärsmodell, utvecklingsfas och validering, konkurrens, kapitalbehov och kapitalanvändning och exitstrategi.

10 steg till ett vinnande pitch deck

Riskkapital

Om du letar efter tips kring hur du utformar ett lyckat pitch deck så har du kommit helt rätt. Genom åren har vi på Almi Invest tagit del av tusentals pitchar från bolag som sökt investering hos oss, så vet vi vad investerare letar efter och vad ett vinnande pitch deck bör innehålla.

Här nedan listar vi allt du behöver veta för att skapa ett perfekt pitch deck och komma ett steg närmare en investering.

Så gör du ditt pitch deck till en vinnare

1. Vision

En naturlig start på ert pitch deck är att presentera bolagets vision för att på bästa sätt få investerare att föreställa sig den verkliga potentialen i er affärsidé. Sälj in hur ni differentierar er från vad andra redan har gjort. Dröm stort och tänk globalt! Gör troligt att ni är vårt nästa succébolag!

2. Problemet och kundbehovet

En essentiell del av ert pitch deck är att visa på att ni löser ett tillräckligt viktigt problem. Vilket värde ger ni till era kunder? Berätta för oss det reella kundbehovet. Definiera hur stort problemet är som ni löser och vilken nytta er lösning skapar. Vilka är de gråtande kunderna som är beredda att betala för lösningen?

3. Lösning

Här har ni chansen att beskriva hur ni kommer att förändra världen med er affärsidé och skalbara produkt/tjänst. Nämn i ert pitch deck hur kunderna använder er produkt/tjänst idag och hur de löser problemet och kundbehovet.

Om ni är i ett tidigt skede så nämn om ni har en prototyp/beta/demo-version av produkten/tjänsten så att vi som investerare kan bedöma hur den fungerar. Visa gärna screenshoots/bilder/filmsekvens. Har er produkt inbyggda konkurrensfördelar eller är skyddad av patent så vill vi veta det.

4. Team

En av de viktigaste kritiska delarna som vi tittar på är teamet bakom affärsidén. Var personliga i ert pitch deck. Berätta för oss varför just ni är rätt team för att bygga ett skalbart framgångsrikt bolag? Är teamet väl sammansatt och har en bra mix av kompetens, personligheter och beteendestilar som klarar utmaningar? Kompletterar ni varandra eller är ni för lika?

Sverige har en liten marknad och startups behöver expandera snabbare internationellt för att växa. Har ni attraherat talanger i teamet som har internationella bakgrunder? Genom teamtester bedömer vi om ni har tillräckligt starka entreprenörsprofiler, driv, mix, vilja och uthållighet för att lösa det marknadsproblem som ni adresserar.

Ett team är sällan helt komplett från start, men det är viktigt att ni har insikt om vilka nyckelpositioner ni behöver för att kunna växa bolaget. Ta tidigt in en professionell styrelse som kompletterar grundarteamet och attrahera rådgivare för specifika behov.

En annan viktig faktor är att det måste finnas tillräckliga incitament för grundarteamet och nyckelpersoner i form av ägande. Har bolagets grundarteam gjort sig av med en majoritet av ägande i bolaget redan i såddfas, är det svårt att investera då incitamenten för teamet är alldeles för svaga med tanke på den långa entreprenörsresan som återstår.

5. Målmarknad och säljstrategi

Beskriv marknadsstorlek och den målmarknad där ni positionerar er. Är det en växande marknad och hur mycket spenderar företag eller privatpersoner årligen i den? Är det rätt timing för lansering av er produkt/tjänst och hur snabbt kan ni ta betydande marknadsandelar?

Beskriv vilka era idealkunder är och hur många det finns. Det avgör hur stort problem det är som ni adresserar. Det är viktigt med fokus så gör det troligt för oss investerare att du har minst en specifik och nåbar marknad.

Vi vill också veta hur du marknadsför dig och når dina kunder samt hur er säljprocess ser ut. Vilka strategier och kanaler använder ni för att nå era kunder? Skiljer sig sättet från konkurrenterna så berätta hur. Det är särskilt viktigt hur ni kommer att säkerställa återkommande och lojala kunder.

6. Affärsmodell

Visa tydligt i ert pitch deck hur bolaget ska göra för att tjäna pengar. Beskriv er affärsmodell och prismodell. Kommer ni att kunna priskonkurrera eller till exempel har en premium lösning där kunder är beredda att betala mer.

Viktigt att ni visar för oss var ni befinner er i affärskedjan och vilka som tar köpbesluten, eller om till exempel tjänsten är annonsfinansierad och gratis för slutanvändare. Har ni redan lyckats nå product-market fit berätta hur samt vilka KPI:er ni har uppnått för att bevisa en fungerade affärsmodell.

7. Utvecklingsfas och validering

Vi vill veta om ni har sålt något och hur er användardata ser ut. Vilka Key Performance Indicators (KPI:er) mäter ni och vilka har ni uppnått hittills. Berätta vilka kunder ni har attraherat och är det rätt grupp av early adopters? På vilket sätt har ni hittills sänkt affärsrisker för att kunna motivera er nuvarande värdering av bolaget? 

Vilka milstolpar har ni nått fram tills nu och hur ser planen ut de kommande 2-3 åren. Tänk på att noga välja era mätetal och milstolpar så att de är värdehöjande för bolaget. Beskriv hur ert team arbetar strukturerat med planering och uppföljning mot plan. Det är också viktigt att ni har en plan som är förankrad hos bolagets ägare så att teamet arbetar mot samma mål och vision.

8. Konkurrens

Alla produkter/tjänster har någon form av konkurrens eller alternativ på marknaden. Beskriv hur er lösning differentierar sig och är unik relativt befintliga lösningar på marknaden. Befinner ni er i en mycket konkurrensutsatt är det otroligt viktigt hur ni bevisar att ni är nischade och unika för att kunna ha en chans att konkurrera på marknaden och fånga vårt intresse.

9. Kapitalbehov och användning

Hur ser bolagets kapitalbehov ut och hur långt kommer investeringen att ta bolaget? Glöm inte att visa hur den långsiktiga finansiella planen ser ut, om det behövs fler kapitalinjektioner och när ni spår bolaget att gå break-even.

Lyft även i ert pitch deck hur bolagets burn-rate ser ut just nu. Har ni höga löner i ett bolag som inte tjänar några pengar blir vi misstänksamma. 

Vi vill också veta om ni grundare satsat egna pengar i bolaget. Beskriv också hur ni resonerat kring tänkt värdering av ert bolag och vad ni baserar värderingen på. Viktigt att vara konkret: En bolagsvärdering kan inte endast baseras på en framtida marknadspotential.

Vi vill veta hur långt er affärsmodell har bevisat sig och bedömer också hur troligt det är att just ni som team kan få detta bolag att bli framgångsrikt!

10. Exit

En passande avslutning på ert pitch deck är att ta upp frågan om exit. Det kommer ske förr eller senare. För Almi Invest är det en grundläggande fråga för att uppskatta om potentialen för investeringen är tillräckligt stor relativt risken. Vi tittar på om det finns en realistisk koppling mellan affärsplanen och den förväntade ökningen av bolagets värdetillväxt.

Lista gärna potentiella exitmöjligheter och tänkta köpare vid en industriell exit. Ser ni framför er en notering eller finansiell tagare/VC så var tydlig med hur ni ska bygga värde och när i tiden ni siktar på en sådan exit.