Gävleborg

Här hittar du allt som händer i Gävleborg

Boka möte med en rådgivare

Affärsutveckling Vi finns här när du vill ta nästa steg i ditt företagande! Boka möte

Kundcase

Inspireras av andra företagare som stått inför samma utmaning som du.

Kalendarium

Utveckla ditt företag tillsammans med andra

Platser kvar
Sandviken

Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna

Kan kvinnor leda företag till framgång?

Gävleborg

Årets Styrelsekartläggning i Gävleborg

Almis Framtidspris 2022 i Dalarna

Gävleborg

Almis Framtidspris 2022 tillfaller Anpassarna Gunnérius AB med bröderna Henrik och Andreas Gunnérius i spetsen. Almis Framtidspris riktar sig till företag som satsar för en bättre morgondag. De har såväl företagets utveckling som den miljömässiga och sociala hållbarheten i åtanke i sina satsningar och är en förebild för andra.

Kapital för företagens hållbara satsningar

Gävleborg

De senaste årens många omvälvande händelser har påverkat företagen. För många har det varit tufft men många har också hittat nya lösningar, satsat sig igenom utmaningarna och blivit starkare. Nu fortsätter företagen att hitta nya möjligheter och ställa om för att åstadkomma förändring.

Jämställdheten i företagens styrelserum går långsamt i Gävleborg

Gävleborg

Almis årliga undersökning av jämställdheten i företagens styrelser visar på en långsam ökning under de senaste 10 åren. Andelen kvinnor som har en plats i någon styrelse har gått från 17 procent år 2013 på till 20 procent år 2023. Andelen kvinnliga vd:ar har ökat från 12 till 15 procent under samma mätperiod. Ordförandeklubban svingas av en kvinna i 15 procent av de undersökta bolagen jämfört med 12 procent 2013.

Fler företag blir hållbara tillsammans med Almi

Gävleborg

Almi GävleDala och Almi Värmland har beviljats ett treårigt projekt från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden för att stötta och accelerera företagens hållbara omställning i Dalarna, Gävleborg och Värmland

En kris avlöser en annan. Finns det några ljusglimtar i mörkret?

Gävleborg

Krönika från Anna Rosengren, VD Almi GävleDala

Så kan Almi hjälpa dig

Vi ger näring till Sverige genom att erbjuda finansiering i form av lån och riskkapital samt stöd och vägledning inom affärsutveckling till små och medelstora företag.

Lån
Jag vill
Finansiera företaget med lån från Almi
Riskkapital
Jag vill
Ta in riskkapital som nytt ägarkapital
Affärsutveckling
Jag vill
Utveckla mitt företag och göra det redo för framtiden