Anna Rosengren, VD Almi GävleDala

Publicerat:

30 nov. 2023, 08:44

Nyhet

Kapital för företagens hållbara satsningar

De senaste årens många omvälvande händelser har påverkat företagen. För många har det varit tufft men många har också hittat nya lösningar, satsat sig igenom utmaningarna och blivit starkare. Nu fortsätter företagen att hitta nya möjligheter och ställa om för att åstadkomma förändring.

Den utvecklingsresa som många företag just nu står mitt uppe i är den mot en mer hållbar affärsmodell. Både kunders förväntningar på sina leverantörer och skärpningar i regelverk visar tydligt att företag som arbetar på ett hållbart sätt och som kan berätta om det, de har framtiden för sig.

Anna Rosengren är vd på Almi GävleDala och hon ser att många företag är intresserade av att utvecklas på ett hållbart sätt. Hon menar att företagen vet att det är en framtidsfråga.

– Hållbart är vägen framåt för företagen, det är tydligt. Jag resonerar att det är smart att arbeta resurseffektivt, det är bra för både plånboken och miljön. Det är också smart att ta reda på vilka behov ens kunder har eller när nya lagar kommer att börja gälla, säger Anna.

Utveckling för långsiktig lönsamhet

Många små och medelstora företag är underleverantörer till större företag, som ställer krav på att alla leverantörer kan visa vilken påverkan deras verksamhet har på både miljömässig och social hållbarhet. För att behålla sina kontrakt med stora företag behöver alltså de mindre bådearbeta hållbart och ta fram de dokument som krävs för att visa att man gör det.

Tillsammans med Almis medarbetare kan företagen få bättre insikter kring hur de kan tillvarata möjligheter utifrån strategiska vägval och de krav som ställs på framtidens affärer likväl som hur de kan parera hinder. Satsningar och förändringsarbete i företagen kräver ofta tillgång till kapital och även det finns hos Almi.

– Almi har kapital att låna ut till, eller investera i, företag som behöver finansiering. Det kan vi komplettera med affärsrådgivning för att rusta företag att ta klokare beslut. För att lyckas krävs ofta en kombination av kunskap och kapital. Det gäller särskilt grön omställning eftersom det är en nyckel för positiv utveckling. Företag som arbetar med miljömässig och social hållbarhet blir också mer finansiellt hållbara. De blir starkare företag helt enkelt, menar Anna.

Råd och pengar

Starka företag som arbetar på ett klokt sätt är också konkurrenskraftiga, ett ord som beskriver Almis uppdrag, att bidra till ett konkurrenskraftigt näringsliv. Almi är en nationell aktör med 500 medarbetare över hela landet vilket innebär att det finns kunskap om både lokalt näringsliv och förutsättningar för det och om vilka nationella och internationella strategier eller regelverk som påverkar företagens utveckling. Uppdraget kommer från stat och region och verksamheten bedrivs helt utan eget vinstintresse.

– Vi på Almi har länge arbetat nära Sveriges företag och det gör att vi vet vilka utmaningar de står inför och vad som behövs för att de ska lyckas. Våra medarbetare går till jobbet för att Sveriges företagare ska nå framgång. I våra processer arbetar vi med väl beprövade verktyg och finansieringsupplägg som är anpassade för företagens behov.

Det låter alltså klokt att skapa en strategi för företagets hållbara utveckling, underlag för att beskriva arbetet för andra och att ta kontakt med Almi för att både utveckla dessa och för att få tillgång till det kapital som behövs för den utveckling som sker i bolagen.

Källa: INRIKES