Frågor och svar

Vi hjälper dig att hitta svaren

Riskkapital

Få svar på vanliga frågor om hur du kan finansiera och utveckla din verksamhet med vår hjälp.

Vad är riskkapital?

Riskkapital är att investera i eget kapital i skalbara bolag som har en stark värdetillväxt. I utbyte mot riskkapital får investerare aktier i bolaget och grundarna behöver släppa delar av kontrollen till nya ägare. 

Målet är att tillsammans utveckla bolaget framgångsrikt och sedan uppnå positiv försäljning/exit inom 5-7 år. Exit kan ske genom till exempel börsnotering eller industriell försäljning.

Almi Invest investerar i svenska start ups med skalbara affärsmodeller och nationell såväl som internationell marknadspotential. Almi Invest är en branschoberoende investerare och finns över hela landet via åtta regionala riskkapitalbolag. 

Vad skiljer riskkapital från lån?

Riskkapital innebär att sälja en ägarandel av sitt företag till en investerare som i utbyte mot kapital får aktier, medan ett lån ska återbetalas. Investeraren tar en aktiv ägarroll, till exempel genom att ta plats i styrelsen. 

Hur ansöker jag om riskkapital?

Berätta för oss hur du vill förändra världen och nå en snabbare tillväxt genom att skicka in din pitch.

Våra investeringskriterier:

  • Nya, unika och innovativa svenska startups som kan ta position på världsmarknaden
  • Team med en bra mix av kompetenser, beteendestilar och erfarenheter
  • Skalbara affärsmodeller med unika teknologier eller nischer
  • Adresserar nya marknadsmöjligheter med lösningar på verkliga, stora kundproblem
  • Vår GreenTech-fond investerar specifikt i klimatsmarta/CO2-reducerande, innovativa bolag. 

Läs mer om GreenTech-fonden här. 

Almi Invest investerar i genomsnitt endast i cirka sju procent av alla bolag som vi bedömer varje år. Sticker ditt bolag ut och är cirka tio gånger bättre än existerande lösningar på marknaden? Finns det en mycket stark tillväxtpotential? Då kan riskkapital med aktiva ägare passa ditt bolag.

När är riskkapital rätt för mitt företag?

En riskkapitalinvestering kan ge dig och ditt företag en möjlighet att växa snabbt och utvecklas inte bara genom den direkta kapitaltillförseln utan även genom investerarens branscherfarenhet och nätverk.

Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i cirka 900 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bland annat Google, Microsoft, Qlik och Apple eller uppnått miljardnotering på börsen.

Vår roll som statligt, branschoberoende riskkapitalbolag är att vara en brygga till privat kapital och bidra till en fungerande riskkapitalmarknad i hela landet. Under åren har Almi Invest saminvesterat med över 2 000 affärsänglar och institutionella investerare. Almi Invest ägs av Almi AB och ytterst av svenska staten. Almi Invest är delfinansierat av EU, Almi Företagspartner och regionala organisationer.

Vår GreenTech-fond på 1,2 miljarder kronor har en särskilt fokus på att göra klimatsmarta investeringar som är CO2-reducerande.

Exempel på områden som vi investerar inom:

Tech
Enterprise och Consumer Software, Media Tech, Data & Security, eCommerce, FinTech, VR/AR, IoT, Gaming, HR Tech

Life Science
Medtech, Drug Development, eHealth

Greentech
Renewable Energy, Energy, Recycling Systems

Industry
Industrial Equipment, Materials, Agritech, 3D-printing

Vad är fördelen med riskkapital?

Med Almi Invest som investerare i ditt företag får du en aktiv ägare, som utvecklar ditt bolag, ofta via styrelsearbete. Våra rutinerade och professionella Investment Managers engagerar sig i bolagens med- och motgång.

Vi har också ett stort investerarnätverk till nytta för följdinvesteringar i ditt bolag. Almi Invest har tidigt investerat i bolag som nått miljardsuccé via börs men också i bolag som sedan sålts till till exempel Google, Microsoft och Apple.

Hur fungerar riskkapital hos Almi Invest?

Vår roll som offentligt, branschoberoende, riskkapitalbolag är att vara en brygga till privat kapital. Vi går alltid in som minoritetsägare och vi är aktiva ägare, genom styrelserepresentation eller adjungerande i styrelsen, i syfte att ge bästa möjliga värdetillväxt i ditt bolag.

En investeringsprocess kan se olika ut beroende på vem eller vilka som investerar. Vår investeringsprocess kan delas upp i sju olika steg.

1. Inflöde av affärsidéer
Almi Invest får in mellan 800-1 000 bolag som önskar investering varje år. Endast cirka 5-7 % får en investering.

2. Analys
Inför ett investeringsbeslut gör vi en första bedömning av om ditt bolag skulle kunna vara intressant att investera i och befinner sig i rätt skede.

3. Investeringsbeslut 
Ett investeringsbeslut fattas i två steg. Investment Manager drar sitt investeringsförslag i teamet. Om teamet ställer sig bakom investeringsförslaget lägger Investment Manager fram förslaget till investeringskommittén.

4. Avtal 
Inför en investering tecknas ett investeringsavtal och ett aktieägaravtal.

5. Utveckling 
Almi Invest går in som aktiva ägare, genom styrelserepresentation eller adjungerande i styrelsen, i syfte att ge bästa möjliga värdetillväxt i ditt bolag.

6. Exit 
Målet med vår investering är att vi en dag ska kunna sälja våra aktier med avkastning. Hur vi tar oss till en framgångsrik exit kommer vi överens om i aktieägaravtalet

7. Återinvestering 
När vi genomför en exit återinvesterar vi kapitalet i nya och befintliga bolag. 

Hur mycket kan Almi Invest investera?

Almi Invest kan investera 1-10 miljoner kronor per bolag.

Vår nationella GreenTech-fond investerar mellan 5-30 miljoner kronor i GreenTech bolag som är CO2-reducerande. Vi går alltid in som minoritetsägare.