Man som sitter på en bygga i solnedgång och tittar ut över havet.

Våra riskkapitalbolag

Vi investerar i hela landet

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi är ett riskkapitalbolag som investerar i hela landet via åtta regionala riskkapitalbolag samt ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Med hjälp av ett 40-tal Investment Managers gör vi cirka 50 nyinvesteringar per år.

Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i cirka 900 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bland annat Google, Microsoft, Qlik och Apple eller uppnått miljardnotering på börsen.

Vår roll som statligt, branschoberoende riskkapitalbolag är att vara en brygga till privat kapital och bidra till en fungerande riskkapitalmarknad i hela landet. Under åren har Almi Invest saminvesterat med över 2 000 affärsänglar och institutionella investerare. Almi Invest ägs av Almi AB och ytterst av svenska staten. Almi Invest är delfinansierat av EU, Almi Företagspartner och regionala organisationer.

Vår GreenTech-fond på 1,2 miljarder kronor har en särskilt fokus på att göra klimatsmarta investeringar som är CO2-reducerande.

Ledningsgrupp

Exit & Portfolio Management