Almi Invest Stockholm

Teamet på Almi Invest Stockholm

Almi Invest Stockholm arbetar med investeringar i tidig fas och vi verkar i Stockholms län.