Almi Invest Västsverige

Teamet på Almi Invest Västsverige

Almi Invest Västsverige arbetar med investeringar i tidig fas och vi verkar i Hallands och Västra Götalands län.