Frågor och svar

Vi hjälper dig att hitta svaren

Om Almi

Vad gör Almi?

Vi erbjuder finansiering i form av lån och riskkapital samt stöd och vägledning inom affärsutveckling till små och medelstora företag i Sverige.

Hur hittar jag till er?

Vi finns över hela landet. Här hittar du adresserna till våra kontor. 

Kan jag boka ett möte på ert kontor?

Om du är intresserad av att ansöka om lån från oss, börjar du med att fylla i en låneansökan i våra e-tjänster. I ansökan laddar du upp din affärsplan och budget. När vi har fått in ansökan återkommer en rådgivare till dig för att boka in ett personligt möte. 

Vi har flera användbara mallar, så som affärsplan och budgetmall, som du kostnadsfritt kan ladda ner här.

Vilka öppettider har ni?

Vi har öppet helgfria vardagar mellan 08.00-17.00

Här hittar du all information hur du kommer i kontakt med oss. 

Kan alla företag få hjälp av Almi?

Om du har ett företag som är registrerat i Sverige och: 

 • har uppehållstillstånd eller
 • är EU/EES-medborgare och har uppehållsrätt eller
 • är nordisk medborgare

kan du ta del av Almis tjänster. 

Jag bor och verkar i Sverige men är inte svensk medborgare, kan jag ändå ta del av Almis tjänster?

Om du har ett företag som är registrerat i Sverige och: 

 • har uppehållstillstånd eller
 • är EU/EES-medborgare och har uppehållsrätt eller
 • är nordisk medborgare

kan du ta del av Almis tjänster. 

Förbinder jag mig till något när jag träffar Almi?

Nej, du förbinder dig inte till något. 

Hur går ett möte med Almi till?

Vid vårt första möte går vi igenom ditt företags behov och utmaningar, och ser hur Almi eller andra aktörer kan möta dina behov. Vi ställer frågorna och ger dig verktygen – du har svaren, och tillsammans sätter vi en plan för framtiden.

Vad är ett behovssamtal?

Ett behovssamtal är vad vi kallar det första mötet med Almi. I det kommer du tillsammans med en rådgivare att titta på ditt företags unika behov och se vad som är nästa steg för dig. Antingen om det är tillsammans med oss på Almi, eller med en av våra samarbetspartners - eller om du tar det på egen hand. 

Hur lång tid tar ett behovssamtal?

Ett behovssamtal tar cirka en timme att genomföra, och det sker fysiskt eller digitalt - vad som passar dig bäst. 

Varför måste hållbarhet vara en del av min affär för att få hjälp från Almi?

Hållbarhet är viktigt för alla företag som vill vara relevanta och finnas kvar i framtiden då kunder, företag och planeten ställer högre krav på företagen. Det gäller oavsett målgrupp eller om du erbjuder produkt eller tjänster. 

Att det går bra för dig och ditt företag och att ni finns kvar i framtiden är viktigt för Sverige. Vårt enda fokus är att det ska gå bra för dig och Sveriges små och medelstora företag. Därför får du alltid en hållbarhetsdialog på köpet när du träffar oss, och på så vis kan du rusta dig för framtiden. 

Läs mer om vår hållbarhetstjänst här.

Almi AB ägs av staten genom finansdepartementet som genom ägaranvisning ger riktlinjer för bolagets inriktning med mera. Här kan du ta del av senaste ägaranvisningen. 

Vad är en hållbarhetsdialog?

I en hållbarhetsdialog får du grundläggande kunskap om hållbarhetsområdet generellt men även kopplat till din affär och vilka utvecklingsområden som är relevanta för dig. Tillsammans med en rådgivare har ni en dialog där ni tittar specifikt på din verksamhet.

Du får också stöd i att prioritera vad nästa steg är. På så vis står du bättre rustad för framtiden och kan vara säkrare på att du lägger tid och/eller pengar på rätt saker.

Läs mer om vår hållbarhetstjänst här.

Varför måste jag göra en hållbarhetsdialog?

Hållbarhet är viktigt för alla företag som vill vara relevanta och finnas kvar i framtiden då kunder, företag och planeten ställer högre krav på företagen. Det gäller oavsett målgrupp eller om du erbjuder produkt eller tjänster. 

Att det går bra för dig och ditt företag och att ni finns kvar i framtiden är viktigt för Sverige. Vårt enda fokus är att det ska gå bra för dig och Sveriges små och medelstora företag. Därför får du alltid en hållbarhetsdialog på köpet när du träffar oss, och på så vis kan du rusta dig för framtiden.  

Läs mer om vår hållbarhetstjänst här.

Hur lång tid tar en hållbarhetsdialog?

En hållbarhetsdialog tar mellan 1-3 timmar. 

Läs mer om vår hållbarhetstjänst här.

Vad kostar en hållbarhetsdialog?

En hållbarhetsdialog är kostnadsfri. 

Läs mer om vår hållbarhetstjänst här.

Vad får jag efter en hållbarhetsdialog?

Efter en hållbarhetsdialog kan din fortsatta resa tillsammans med Almi kan se lite olika ut beroende på vad du och din rådgivare kommit fram till.

Men du kommer alltid att få med dig: 

 • En relevansanalys
  Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. Via relevansanalysen har du och din rådgivare identifierat vilka områden som är relevanta för just ditt företag att jobba med och fokusera på.   
 • Dubbel västentlighetsanalys
  Dubbel väsentlighetsanalys tar hänsyn till både den påverkan som företaget har på människa och miljö och den påverkan hållbarhetsfrågor kan ha på företagets finansiella ställning.
 • Prestationsanalys
  I prestationsanalysen får du gapet mellan förväntningar och faktiska/uppnådda resultat eller faktiska och möjliga resultat i din verksamhet. Analysen kan vara ett användbart verktyg för att svara på frågor som: Var är vi? Var vill vi vara? Och hur tar vi oss dit.
 • Genomlysning av företagets risker och möjligheteter
  Tillsammans med din rådgivare har ni identifierat nya affärsmöjligheter genom att få in hållbarhet i ditt företagande. Ni har även identifierat vilka risker som finns om du inte börjar med ditt hållbarhetsarbete.
 • En handlingsplan
  Efter en hållbarhetsdialog möte har du en övergripande handlingsplan vad som är nästa steg för ditt företag – oavsett om det är tillsammans med Almi, med en annan samarbetspartner eller på egen hand. 

Läs mer om vår hållbarhetstjänst här.

Vad är en prestationsanalys?

I prestationsanalysen får du gapet mellan förväntningar och faktiska/uppnådda resultat eller faktiska och möjliga resultat i din verksamhet. Analysen kan vara ett användbart verktyg för att svara på frågor som: Var är vi? Var vill vi vara? Och hur tar vi oss dit?

Läs mer om vår hållbarhetstjänst här.

Vad är en dubbel väsentlighetsanalys?

Dubbel väsentlighetsanalys tar hänsyn till både den påverkan som företaget har på människa och miljö och den påverkan hållbarhetsfrågor kan ha på företagets finansiella ställning.

Läs mer om vår hållbarhetstjänst här.

Vad är en relevansanalys?

Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. Via relevantsanalysen har du och din rådgivare identifierat vilka områden som är relevanta för just ditt företag att jobba med och fokusera på.   

Läs mer om vår hållbarhetstjänst här.

Vad är en kundkännedom?

Undrar du varför vi ställer frågor om dig och företaget, om du är politiskt aktiv eller om du gör affärer med vissa länder?

Anledningen är Penningtvättlagen vilket innebär att Almi som ett finansiellt institut måste bedöma risken om vår verksamhet missbrukas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Därför behöver vi enligt lag veta vem du som kund är.

Du som representerar ett företag måste kunna visa giltig ID-handling och att du har rätt att företräda företaget. Dessutom måste du uppge vem som är verklig huvudman, det vill säga den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar företaget. Det kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon agerar åt dem. Informationen vi får bidrar till att bekämpa såväl penningtvätt som finansiering av terrorism.

Vi ställer frågor till alla kunder och dina svar behandlas alltid inom ramen för sekretesslag (1994:77).

Mer information finns på Finansinspektionens hemsida: Kundkännedom 

Varför måste jag fylla i en kundkännedom?

Som ett finansiellt instititut måste Almi bedöma risken om vår verksamhet missbrukas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Därför behöver vi enligt lag veta vem du som kund är.

Läs mer om kundkännedom här.