Budgetmallar

Budgetarbetet, steg för steg

Om du ska komma igång med eget företag eller om du ska göra budget i ett befintligt företag kan du ha stor nytta av Almis budgetmallar. Steg för steg gör du en färdig budget.

Välj den mall som passar din bolagsform. I varje mall finns en instruktion som är anpassad till ditt val av bolagsform. Almis budgetmall ger månadsvisa resultat- och likviditetsbudget, och naturligtvis helårsbudget för ett eller två år. 

Mallarna är skyddade eftersom de innehåller formler och funktioner. Använd mallarna enligt beskrivningen som finns under fliken "Instruktion" i varje mall. Du behöver alltså inte låsa upp mallarna.

Budgetmallarna fungerar med Mac Numbers, men är inte kompatibla med Google Sheets. 

Varför ska du göra en budget? 

  1. Planera verksamheten bättre

    Det är således väldigt viktigt att ha en plan för företagets ekonomiska framtid. Med en budget får du en överblick över företagets ekonomi, vilket skapar en tydlighet och du får en röd tråd att arbeta efter.
  2. Få ekonomisk plan

    Det betyder att du troligtvis kommer att behöva justera din budget, om företaget till exempel är på väg åt fel håll eller överträffar dina förväntningar. Fastna därför inte i detaljerna utan försök se de stora linjerna.
  3. Visa på risker och möjligheter

    En genomtänkt och realistisk budget visar på risker och möjligheter i företaget. Den fungerar också som ett stöd för att uppnå målen i företaget.

Fyll i nedanstående uppgifter för att ladda hem Almis budgetmall helt kostnadsfritt

Är du: