Hållbarhet driver lönsamhet

Hållbarhet är viktigt för alla företag som vill vara relevanta och finnas kvar i framtiden. Tillsammans med Almi får du fokus på nästa steg i ditt företags hållbara utveckling.

Små och medelstora företag står för både sysselsättning och mångfald, och bidrar inte bara till ett vibrerande, färgstarkt och mångfacetterat näringsliv - ni utgör på många sätt ryggraden till vår välfärd. För att lyckas behöver man dock bygga rätt från början och integrera hållbarhet – i hela sin affär.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något

Vi har i våra Framtidstips samlat korta och konkreta tips på hur du kan ta nästa steg. Och FN:s globala mål är en utmärkt källa att utgå ifrån då de är världens affärsplan för vår framtid.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna kopplade till hur Almi kan hjälpa dig med hållbar utveckling.

Varför måste hållbarhet vara en del av min affär för att få hjälp från Almi?

Hållbarhet är viktigt för alla företag som vill vara relevanta och finnas kvar i framtiden då kunder, företag och planeten ställer högre krav på företagen. Det gäller oavsett målgrupp eller om du erbjuder produkt eller tjänster. 

Att det går bra för dig och ditt företag och att ni finns kvar i framtiden är viktigt för Sverige. Vårt enda fokus är att det ska gå bra för dig och Sveriges små och medelstora företag. Därför får du alltid en hållbarhetsdialog på köpet när du träffar oss, och på så vis kan du rusta dig för framtiden. 

Läs mer om vår hållbarhetstjänst här.

Almi AB ägs av staten genom finansdepartementet som genom ägaranvisning ger riktlinjer för bolagets inriktning med mera. Här kan du ta del av senaste ägaranvisningen. 

Varför måste jag göra en hållbarhetsdialog?

Hållbarhet är viktigt för alla företag som vill vara relevanta och finnas kvar i framtiden då kunder, företag och planeten ställer högre krav på företagen. Det gäller oavsett målgrupp eller om du erbjuder produkt eller tjänster. 

Att det går bra för dig och ditt företag och att ni finns kvar i framtiden är viktigt för Sverige. Vårt enda fokus är att det ska gå bra för dig och Sveriges små och medelstora företag. Därför får du alltid en hållbarhetsdialog på köpet när du träffar oss, och på så vis kan du rusta dig för framtiden.  

Läs mer om vår hållbarhetstjänst här.

Vad kostar en hållbarhetsdialog?

En hållbarhetsdialog är kostnadsfri. 

Läs mer om vår hållbarhetstjänst här.

Vad får jag efter en hållbarhetsdialog?

Efter en hållbarhetsdialog kan din fortsatta resa tillsammans med Almi kan se lite olika ut beroende på vad du och din rådgivare kommit fram till.

Men du kommer alltid att få med dig: 

 • En relevansanalys
  Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. Via relevansanalysen har du och din rådgivare identifierat vilka områden som är relevanta för just ditt företag att jobba med och fokusera på.   
 • Dubbel västentlighetsanalys
  Dubbel väsentlighetsanalys tar hänsyn till både den påverkan som företaget har på människa och miljö och den påverkan hållbarhetsfrågor kan ha på företagets finansiella ställning.
 • Prestationsanalys
  I prestationsanalysen får du gapet mellan förväntningar och faktiska/uppnådda resultat eller faktiska och möjliga resultat i din verksamhet. Analysen kan vara ett användbart verktyg för att svara på frågor som: Var är vi? Var vill vi vara? Och hur tar vi oss dit.
 • Genomlysning av företagets risker och möjligheteter
  Tillsammans med din rådgivare har ni identifierat nya affärsmöjligheter genom att få in hållbarhet i ditt företagande. Ni har även identifierat vilka risker som finns om du inte börjar med ditt hållbarhetsarbete.
 • En handlingsplan
  Efter en hållbarhetsdialog möte har du en övergripande handlingsplan vad som är nästa steg för ditt företag – oavsett om det är tillsammans med Almi, med en annan samarbetspartner eller på egen hand. 

Läs mer om vår hållbarhetstjänst här.

Du hittar fler frågor och svar här

Almis finansieringsformer

Att driva och utveckla sitt företag kräver kapital. Och ibland behöver man ta in extern finansiering. Almi har flera olika lån, riskkapital och verifieringsmedel - tillsammans med dig hittar vi den bästa lösningen.

Lån
Företagsfinansiering som hjälper företag att växa och utvecklas
Riskkapital
När du vill ta in nytt ägarkapital
Verifieringsmedel
Till nya idéer som innebär större risk

Så tycker våra kunder om våra hållbarhetstjänster

 • 80 %
  anser att de har fått ny, värdefull kunskap
 • 70 %
  har tillämpat de nya kunskaperna
 • 46 %
  tror att rådgivningen har ökat förutsättningarna för ökad omsättning och/eller tillväxt