Anna Nordström, tf nationell kund- och affärschef hos Almi.

“Ett gemensamt ansvar för omställningen”

Affärsutveckling

Det är hos företagen det händer. De flesta stora företag är redan medvetna om att de måste driva den gröna omställningen. Men även mindre aktörer gör skillnad! Det vet vi på Almi. Vi har ett ansvar och en viktig uppgift och en fantastisk möjlighet när det gäller att påverka och stötta svenska företag inom hållbarhet och grön omställning så ni kan vara relevanta och lönsamma även i framtiden.

Så hur gör vi det?

Jo, genom att göra hållbarhet till något konkret och affärsnära utan att använda pekpinnar och ge dåligt samvete. Istället vill vi göra det lustfyllt och hjälpa till att identifiera nya affärsmöjligheter och affärsmodeller. Alltid med inställningen att ingen kan göra allt men alla kan göra något. Det viktigaste är att du påbörjar din hållbara omställning och vi kan hjälpa dig att se och prioritera vad som är mest väsentligt för just ditt företag.

Många gånger kommer företag fram till att det behöver göras investeringar av olika slag för att kunna verkställa den gröna omställningen. Eller så har ditt företag en lösning på en klimatutmaning, ni är en “möjliggörare”, och behöver skala upp för att nå ut till en större marknad. Då finns möjlighet att ansöka om finansiering hos Almi.

Gemensamt ansvar för en grön framtid

Tack vare vår regionala täckning har vi möjlighet och kapacitet att jobba med många företag när det gäller hållbar omställning generellt och grön omställning i synnerhet. Och tack vare vårt uppdrag och möjlighet till subventionerade tjänster kan Almi erbjuda samtliga insatser kopplade till hållbarhet utan kostnad för dig som har ett mindre eller medelstort företag (upp till 249 anställda).

När det gäller hållbarhet måste vi alla ta ett gemensamt ansvar – du har ansvar och vi har ansvar – och tillsammans kan vi göra skillnad.

/Anna Nordström,
nationell kund- och affärschef Almi