Så kan Almi hjälpa dig i ditt hållbarhetsarbete

Går det att bli fossilfri senast nästnästa vecka? Ofta är det lättare för mindre företag att ställa om och vi är övertygade om att ett konkret hållbarhetsarbete driver ökad lönsamhet. Vi hjälper gärna dig att ta nästa steg.

Hållbarhet är viktigt för alla företag som vill vara relevanta och finnas kvar i framtiden. Tillsammans med Almi får du fokus på nästa steg i ditt företags hållbara utveckling.

Varför hållbar utveckling?

Att visa på ditt hållbarhetsarbete kan ge dig en konkurrensfördel och vara anledningen till att det är just ditt företag kunderna väljer att köpa från.

Hållbarhet driver lönsamhet

Kunder, företag och planeten ställer högre krav på företagen. Det gäller oavsett målgrupp eller om du erbjuder produkter eller tjänster. 

Att visa på ditt hållbarhetsarbete kan ge dig en konkurrensfördel och vara anledningen till att det är just ditt företag kunderna väljer att köpa från. 

Ett aktivt hållbarhetsarbete

Ett företag som aktivt arbetar med hållbarhet är mer lönsamt än ett företag som inte gör det. Anledningarna till det är fler.

Ekonomisk fördel

Genom att ha koll på ditt hållbarhetsarbete kan du dra ner på kostnader samtidigt som du minimerar risker.

Konkurrensfördel

Att visa på ditt hållbarhetsarbete kan ge dig en konkurrensfördel och vara anledningen till att det är just ditt företag kunderna väljer att köpa från.

Starkare varumärke

Ett aktivt hållbarhetsarbete stärker varumärket och bidrar till att dina kunder och leverantörer upplever ett mervärde i affären med ditt företag. Ditt företag blir helt enkelt "hållbättre" än dina konkurrenter.

Så kan Almi hjälpa

Det handlar det om att hitta och välja de frågor där du och ditt företag kan ha störst påverkan, som dina kunder tycker är viktiga och som ligger i linje med företagets verksamhet.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Det viktigaste är att du påbörjar din hållbara omställning och vi kan hjälpa dig att se och prioritera vad som är mest väsentligt för just ditt företag.

Det handlar inte om att göra så mycket som det bara går, utan snarare handlar det om att hitta och välja de frågor där du och ditt företag kan ha störst påverkan, som dina kunder tycker är viktiga och som ligger i linje med företagets verksamhet.

Vi hjälper dig bland annat att:

 • prioritera
 • kickstarta företagets hållbarhetsarbete
 • få koppling till relevanta hållbarhetsmål inom ramarna för Agenda 2030
 • få underlag för insatser kopplade till hållbarhet inom information, varumärke och marknadsföring
 • få ett kunskapslyft i hållbarhetsfrågan och få möjlighet att involvera medarbetare och/eller nyckelpersoner
 • identifiera nya affärsmöjligheter
 • identifiera ditt företags hållbarhetsrisker
 • hitta ditt företags styrkor och svagheter, som i sin tur kan vändas till affärs- och utvecklingsmöjligheter
 • få underlag för en initial hållbarhetsstrategi för företaget och en konkret handlingsplan
 • söka finansiering för din gröna satsning

Här hittar du de vanligaste frågorna vi får kopplade till hållbar utveckling

Vad är en hållbarhetsdialog?

I en hållbarhetsdialog får du grundläggande kunskap om hållbarhetsområdet generellt men även kopplat till din affär och vilka utvecklingsområden som är relevanta för dig. Tillsammans med en rådgivare har ni en dialog där ni tittar specifikt på din verksamhet.

Du får också stöd i att prioritera vad nästa steg är. På så vis står du bättre rustad för framtiden och kan vara säkrare på att du lägger tid och/eller pengar på rätt saker.

Läs mer om vår hållbarhetstjänst här.

Varför måste jag göra en hållbarhetsdialog?

Hållbarhet är viktigt för alla företag som vill vara relevanta och finnas kvar i framtiden då kunder, företag och planeten ställer högre krav på företagen. Det gäller oavsett målgrupp eller om du erbjuder produkt eller tjänster. 

Att det går bra för dig och ditt företag och att ni finns kvar i framtiden är viktigt för Sverige. Vårt enda fokus är att det ska gå bra för dig och Sveriges små och medelstora företag. Därför får du alltid en hållbarhetsdialog på köpet när du träffar oss, och på så vis kan du rusta dig för framtiden.  

Läs mer om vår hållbarhetstjänst här.

Vem kan ansöka om Grönt lån?

Grönt lån riktar sig till små och medelstora företag i Sverige och är en finansieringsprodukt som möjliggör den gröna och hållbara omvandlingen av den europeiska ekonomin. Grönt lån förutsätter att din gröna satsning driver mot ett eller flera av de sex miljömålsättningarna i EU:s taxonomi.

Varför är det högre krav för ett grönt lån?

Grönt lån har InvestEU-garanti via Europeiska Investeringsfonden där varje finansiering måste uppfylla ett eller flera hållbarhetskriterier uppställda av Europeiska Kommissionen. Dessa hållbarhetskriterier är länkade till de sex målsättningarna i EU:s taxonomi.
 
Kopplingen till taxonomin är viktig då taxonomin är ett verktyg för att identifiera miljömässigt hållbara investeringar. Den hjälper oss att säkerställa att satsningen relaterar till EU:s ramverk och att Almi använder sig av befintliga och relevanta riktlinjer i arbetet med att definiera vad som är grönt.
 
Vill du veta vad taxonomin är, varför den finns och vad det innebär - klicka här

Fler frågor och svar hittar du här

Hur kan resan med Almi se ut?

Vi ställer frågorna, tillsammans hittar vi svaren. Vi utgår alltid från där du och ditt företag står – oavsett om du har kommit långt i din hållbarhetsresa eller befinner dig i starten hjälper vi dig att gå från ord till handling i ditt hållbarhetsarbete.

Första mötet – ett behovssamtal

Vid vårt första möte går vi igenom ditt företags behov och utmaningar, och ser hur Almi eller andra aktörer kan möta dina behov. Vi ställer frågorna och ger dig verktygen – du har svaren, och tillsammans sätter vi en plan för framtiden.

Innan du blir kund

Din rådgivare skickar ett förslag på nästa steg som du godkänner. När vi inleder en affärsrelation ber vi dig även fylla i en kundkännedom. Vi arbetar för att skydda våra kunder, vårt företag och samhället i stort från brottslig verksamhet och vi motverkar penningtvätt, trafficking, knarkhandel, terroristfinansiering, illegal vapenhandel, skattefusk med mera. 

Läs mer om kundkännedom här

Hållbarhetsdialog för att rusta dig för framtiden 

Oavsett om nästa steg är ett lån eller en affärsutvecklingstjänst hos oss kommer du att ha en hållbarhetsdialog med oss. 

Hållbarhet är viktigt då både kunder, medarbetare och planeten kräver det. Det är här hållbarhetsdialogen kommer in. När du tar del av Almis samtliga tjänster kommer du alltid att ha en hållbarhetsdialog med oss, där företagets hållbarhetsarbete är i fokus.

Du får grundläggande kunskap om hållbarhetsområdet generellt men även kopplat till din affär och vilka utvecklingsområden som är relevanta för dig. Tillsammans med en rådgivare har ni en dialog där ni tittar specifikt på din verksamhet. Du får också stöd i att prioritera vad nästa steg är. På så vis står du bättre rustad för framtiden och kan vara säkrare på att du lägger tid och/eller pengar på rätt saker.

Hållbarhetsdialogen tar cirka 1-3 timmar och är helt kostnadsfri. 

Vad du får med dig 

Din fortsatta resa tillsammans med Almi kan se lite olika ut beroende på vad du och din rådgivare kommit fram till. Men du kommer alltid att få med dig: 

 • En relevansanalys 

  Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. Via relevansanalysen har du och din rådgivare identifierat vilka områden som är relevanta för just ditt företag att jobba med och fokusera på.   

 • Dubbel väsentlighetsanalys

  Dubbel väsentlighetsanalys tar hänsyn till både den påverkan som företaget har på människa och miljö och den påverkan hållbarhetsfrågor kan ha på företagets finansiella ställning.

 • Prestationsanalys 

  I prestationsanalysen får du gapet mellan förväntningar och faktiska/uppnådda resultat eller faktiska och möjliga resultat i din verksamhet. Analysen kan vara ett användbart verktyg för att svara på frågor som: Var är vi? Var vill vi vara? Och hur tar vi oss dit?

 • Genomlysning av företagets risker och möjligheteter

  Tillsammans med din rådgivare har ni identifierat nya affärsmöjligheter genom att få in hållbarhet i ditt företagande. Ni har även identifierat vilka risker som finns om du inte börjar med ditt hållbarhetsarbete. 

 • En handlingsplan
  Efter avslutat möte har du en övergripande handlingsplan vad som är nästa steg för ditt företag – oavsett om det är tillsammans med Almi, med en annan samarbetspartner eller på egen hand. 

Nästa steg

När du och din rådgivare är överens om att det ni kommit överens om är genomfört, följer vi alltid upp med ett avstämningssamtal där vi reflekterar kring frågor som: Vad är gjort? Hur har det gått? Och vad är ditt nästa steg?  

Boka möte

Boka då ett första möte med oss redan idag. Det är helt kostnadsfritt och du binder dig inte till någonting förutom en väg till en hållbar tillväxt.

Har du en stund över för att prata om ditt företags situation?

Boka ett första möte med oss redan idag. Det är helt kostnadsfritt och du binder dig inte till något, men du får en möjlig väg till en hållbar tillväxt.

Jag är intresserad av
Har du ett registrerat bolag?
Gäller det en innovativ affärsidé?

Ibland är det inte vi som har den lösning du behöver

Almi är ett statligt ägt bolag och vårt uppdrag är att det ska gå bra för dig och Sveriges företagare. Ibland är det inte vi som har den lösning som du behöver just nu.

Då kan vi tack vare vårt stora nätverk hjälpa dig vidare genom att hänvisa till en annan aktör som kan hjälpa dig med ditt fortsatta arbetet.

Här är några av de aktörer vi samarbetar med.