Ibland är det inte vi som har den lösning du behöver

Almi är ett statligt ägt bolag och vårt uppdrag är att det ska gå bra för dig och Sveriges företagare. Ibland är det inte vi som har den lösning som du behöver just nu.

Då kan vi tack vare vårt stora nätverk hjälpa dig vidare genom att hänvisa till en annan aktör som kan hjälpa dig med ditt fortsatta arbetet.

Några av de vi samarbetar med:

Europeiska Centralbanken med Euro-tecken framför

Banker

 

Almis lån är marknadskompletterande. Det betyder att vi inte konkurrerar med bankerna eller andra privata aktörer, utan ofta handlar det om ett samarbete mellan oss, dig och din bank.

 

Vi samarbetar med alla svenska banker och i många fall kan ett lån från Almi vara avgörande för att även banken ska ge ett lån.

Business Sweden

 

Business Sweden hjälper svenska företag öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige.

 

Läs mer på business-sweden.com

 

 

 

 

 

 

Företagarna

 

Företagarna är Sveriges största företagar-organisation som bland annat erbjuder juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event.

 

Läs mer på foretagarna.se/

 

 

 

 

 

 

Inkubatorer

 

Inkubatorer erbjuder personer med innovativa affärsidéer stöd för att utveckla företag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NyföretagarCentrum

 

NyföretagarCentrum ger kostnadsfri rådgivning som rör ditt företagande och stöds av lokalt näringsliv. 

 

Läs mer på nyforetagarcentrum.com/

 

 

 

 

 

 

PRV

 

PRV, Patent- och registreringsverket, är myndigheten för immaterialrätt. Uppdraget är att skydda innovationer med hjälp av patent, design- och varumärkesskydd. Även frågor om upphovsrätt ligger inom PRVs verksamhetsområde.

 

Läs mer på prv.se/ 

Tillväxtverket

 

Tillväxtverket skapar förutsättningar för svenska företag att få stärkt konkurrenskraft, ökad innovation, stärkt omställningsförmåga och en hållbar utveckling i hela landet.

 

Läs mer på tillvaxtverket.se/

 

 

 

Verksamt.se

 

Verksamt.se samlar myndigheter information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av.

 

Läs mer på verksamt.se/ 

 

 

 

 

 

 

 

Vinnova

 

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet med uppdrag att stärka Sveriges innovationsförmåga för att bidra till hållbar tillväxt. Genom stöd från Vinnova får företag och organisationer möjlighet att experimentera och testa nya idéer innan det blir lönsamt.

 

Läs mer på vinnova.se/

Så kan Almi hjälpa dig

Vi ger näring till Sverige genom att erbjuda finansiering i form av lån och riskkapital samt stöd och vägledning inom affärsutveckling till små och medelstora företag.

Lån
Jag vill
Finansiera företaget med lån från Almi
Riskkapital
Jag vill
Ta in riskkapital som nytt ägarkapital
Affärsutveckling
Jag vill
Utveckla mitt företag och göra det redo för framtiden