Från idé till verklighet

Vi hjälper dig att lyfta blicken, sätta mål och komma i gång med arbetet. Vi tittar även på ditt finansieringsbehov och vilka olika lösningar som kan vara relevanta för dig och ditt företag.

Finansiering från Almi

Att driva och utveckla sitt företag kräver kapital. Och ibland behöver man ta in extern finansiering. Almi har flera olika lån och riskkapital - tillsammans med dig hittar vi den bästa lösningen.