Vad är innovation?

Hur ska du förnya dig i en föränderlig värld?

Världen förändras allt snabbare och kraven på förnyelse, dvs. innovation, ökar i samma takt. Det innebär nya krav – och möjligheter – på företagare att utveckla nya och långsiktigt hållbara affärsmodeller. För faktum är: att inte göra någonting är inte det samma som att stå still, utan för många en risk att hamna på efterkälken. 

Vad menar vi med innovation?

En innovation behöver inte enbart vara en ny produkt eller tjänst, utan kan även vara en ny process, en ny affärsmodell, eller ett nytt sätt att organisera sig på. Att förnya sig är dock något som berör alla företag, oavsett om du befinner dig i starfasen eller behöver utveckla ett redan befintligt företag. Men beroende på var du befinner dig så kan behoven variera.

Glödlampa som lyser.

En uppfinning är skapandet av nya saker och innovation är tillämpningen av nya saker i praktiken.

Joseph Schumpeter, nationalekonom

Vilka utmaningar kan det finnas med innovation?

Att vara först med något är svårt – du kan till exempel vara ute för tidigt, det tar tid att etablera ny teknik, och ju mer innovativ din idé är, desto större risk och sannolikhet är att det kommer ta längre tid innan idén blir lönsam. Och antagligen är du inte ensam på marknaden, det finns alltid andra aktörer som också kan lösa dina kunders behov. Var finns dina största värden? För många företag finns de bland de immateriella tillgångarna.

Utmaningarna kan således vara många och dessutom tillkommer legala krav och eventuellt begränsade resurser vad gäller personal och finansiering. Det är även lätt att fastna i sin egen idé, och många saknar ett nätverk och/eller bollplank som kan ge idén den där sista skjutsen den behöver.

Men det allra viktigaste är att förstå vad din kund behöver och är villig att betala för.

Var kommer Almi in i bilden?

Almi är den aktör som träffar flest företagare med innovativa affärsidéer – såväl nystartade som redan etablerade företag. Vi förstår vilka utmaningar du står inför och med vår långa erfarenhet kan vi stötta dig att ta nästa steg. Vi finns nära dig i hela landet, och tack vare vårt breda utbud av erbjudanden kan vi vara med på ditt företags hela utvecklingsresa.

Fördelar med Almi:

  • Vi erbjuder både finansiering och affärsutveckling som alltid har ditt företags utveckling och förnyelse framför ögonen.
  • Vi har unika verktyg som vi använder utifrån dina behov.
  • Du får träffa andra i samma situation.
  • Vi har ett stort nationellt och internationellt nätverk som du kan dra nytta av.
  • Vi är en oberoende samtalspartner utan eget vinstintresse.

Så kan Almi hjälpa dig

Vi ger näring till Sverige genom att erbjuda finansiering i form av lån och riskkapital samt stöd och vägledning inom affärsutveckling till små och medelstora företag.

Lån
Jag vill
Finansiera företaget med lån från Almi
Riskkapital
Jag vill
Ta in riskkapital som nytt ägarkapital
Affärsutveckling
Jag vill
Utveckla mitt företag och göra det redo för framtiden

Andra bra länkar

Här är tips på andra statliga organisationer som kan stötta dig om du har en ny, innovativ idé.

PRV - Patent- och registreringsverket RI.SE Vinnova

PRV

RISE

Vinnova

PRV vill hjälpa företagare och innovatörer att hantera sina immateriella tillgångar på bästa sätt, att förbättra sin verksamhet, lönsamhet och tillväxt. RISE - Research Institutes of Sweden - är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar de till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Deras uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. De arbetar för att Sverige ska vara en innovativ kraft i en hållbar värld.
prv.se ri.se vinnova.se

 

Har du en stund över för att prata om ditt företags situation?

Boka ett första möte med oss redan idag. Det är helt kostnadsfritt och du binder dig inte till något, men du får en möjlig väg till en hållbar tillväxt.

Jag är intresserad av
Har du ett registrerat bolag?
Gäller det en innovativ affärsidé?