Löser din affärsidé dina kunders behov?

Visste du att nästan 35% av alla nystartade företag går i konkurs inom 3 år? Vad är hemligheten till att inte gå samma öde till mötes? Primärt handlar det om att förstå dina kunders behov och ha en affärsmodell som är lönsam.

Visste du att nästan 35% av alla nystartade företag går i konkurs inom 3 år? Det låter kanske inte så upplyftande, men det finns många saker du kan göra för att undvika att ditt företag går samma öde till mötes. Det gäller även när du ska utveckla något nytt. Hemligheten? Primärt handlar det om att förstå dina kunders behov och ha en affärsmodell som är lönsam.

Så kan Almi hjälpa dig

Vi ställer frågorna, tillsammans hittar vi svaren. Vi utgår alltid från ditt företags behov – oavsett om det har funnits länge och du nu har en ny idé produkt eller om du befinner dig i starten av ditt företagande hjälper vi dig att gå från ord till handling med ditt företag

Det är mycket att tänka på när du har startat ett nytt företag eller ska utveckla något nytt – en tjänst, en produkt, en organisation, en affärsmodell. Vi hjälper dig att lyfta blicken, sätta mål och komma i gång med arbetet. Vi tittar även på ditt finansieringsbehov och vilka olika lösningar som kan vara relevanta för dig och ditt företag.

Oavsett om du är i början av ditt företagande eller vill starta ett nytt företag kring din idé, eller om du har ett befintligt företag och har en ny produkt/tjänst behöver du på djupet förstå dina kunders behov och den bransch du verkar i för att säkerställa att din idé håller.

Vi har extra fokus på strategiska frågor och tillsammans tittar vi på dina mål, din affärsmodell, din produkt/tjänst och hur du prissätter.

Vi ställer frågorna, och tillsammans lyfter vi blicken, sätter mål och kommer i gång med arbetet. Vi tittar även på ditt finansieringsbehov som kan vara relevanta för ditt företag.

Vi utgår alltid från ditt företags behov – oavsett om du har kommit långt i ditt företagande eller befinner dig i starten hjälper vi dig att gå från ord till handling i ditt företagande.

Jag har startat nytt företag

I början av ditt företagande har vi extra fokus på strategiska frågor

Tillsammans tittar vi på dina mål, din affärsmodell, din produkt/tjänst och hur du prissätter.

Vi hjälper dig bland annat att:

 • identifiera vilket kundbehov din idé löser
 • identifiera hur du ska nå dina kunder
 • identifiera vilka mål du har och om det finns något kritiskt hinder för att nå dessa
 • kartlägga dina konkurrenter och bransch – var finns de, hur fungerar branschen, var växer din marknad
 • se över företagets finansieringsbehov och hitta relevanta lösningar för företaget

Jag har en ny idé

Har du en innovativ idé? Det vill säga en ny produkt, tjänst, affärsmodell eller något annat?

Oavsett om du vill starta ett nytt företag kring din idé eller om du har ett befintligt företag behöver du på djupet förstå dina kunders behov och den bransch du verkar i för att säkerställa att din idé håller.

Vi hjälper dig bland annat att:

 • identifiera vilket kundbehov din idé löser
 • kartlägga dina konkurrenter och bransch – var finns de, hur fungerar branschen, var växer din marknad
 • identifiera dina immateriella tillgångar
 • se över företagets finansieringsbehov och hitta relevanta lösningar för företaget

Hur kan resan med Almi se ut?

Vi ställer frågorna, tillsammans hittar vi svaren. Vi utgår alltid från där du och ditt företag står – oavsett om du har kommit långt i din hållbarhetsresa eller befinner dig i starten hjälper vi dig att gå från ord till handling i ditt företagande.

Första mötet – ett behovssamtal

Vid vårt första möte går vi igenom ditt företags behov och utmaningar, och ser hur Almi eller andra aktörer kan möta dina behov. Vi ställer frågorna och ger dig verktygen – du har svaren, och tillsammans sätter vi en plan för framtiden.

Innan du blir kund

Din rådgivare skickar ett förslag på nästa steg som du godkänner. När vi inleder en affärsrelation ber vi dig även fylla i en kundkännedom. Vi arbetar för att skydda våra kunder, vårt företag och samhället i stort från brottslig verksamhet och vi motverkar penningtvätt, trafficking, knarkhandel, terroristfinansiering, illegal vapenhandel, skattefusk med mera. 

Läs mer om kundkännedom här

Hållbarhetsdialog för att rusta dig för framtiden 

Oavsett om nästa steg är ett lån eller en affärsutvecklingstjänst hos oss kommer du att ha en hållbarhetsdialog med oss. 

Hållbarhet är viktigt då både kunder, medarbetare och planeten kräver det. Det är här hållbarhetsdialogen kommer in. När du tar del av Almis samtliga tjänster kommer du alltid att ha en hållbarhetsdialog med oss, där företagets hållbarhetsarbete är i fokus.

Du får grundläggande kunskap om hållbarhetsområdet generellt men även kopplat till din affär och vilka utvecklingsområden som är relevanta för dig. Tillsammans med en rådgivare har ni en dialog där ni tittar specifikt på din verksamhet. Du får också stöd i att prioritera vad nästa steg är. På så vis står du bättre rustad för framtiden och kan vara säkrare på att du lägger tid och/eller pengar på rätt saker.

Hållbarhetsdialogen tar cirka 1-3 timmar och är helt kostnadsfri. 

Vad du får med dig 

Din fortsatta resa tillsammans med Almi kan se lite olika ut beroende på vad du och din rådgivare kommit fram till. Men du kommer alltid att få med dig: 

 • En relevansanalys 

  Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. Via relevansanalysen har du och din rådgivare identifierat vilka områden som är relevanta för just ditt företag att jobba med och fokusera på.   

 • Dubbel västentlighetsanalys 

  Dubbel väsentlighetsanalys tar hänsyn till både den påverkan som företaget har på människa och miljö och den påverkan hållbarhetsfrågor kan ha på företagets finansiella ställning.

 • Prestationsanalys 

  I prestationsanalysen får du gapet mellan förväntningar och faktiska/uppnådda resultat eller faktiska och möjliga resultat i din verksamhet. Analysen kan vara ett användbart verktyg för att svara på frågor som: Var är vi? Var vill vi vara? Och hur tar vi oss dit?

 • Genomlysning av företagets risker och möjligheteter

  Tillsammans med din rådgivare har ni identifierat nya affärsmöjligheter genom att få in hållbarhet i ditt företagande. Ni har även identifierat vilka risker som finns om du inte börjar med ditt hållbarhetsarbete. 

 • En handlingsplan
  Efter avslutat möte har du en övergripande handlingsplan vad som är nästa steg för ditt företag – oavsett om det är tillsammans med Almi, med en annan samarbetspartner eller på egen hand. 

Nästa steg

När du och din rådgivare är överens om att det ni kommit överens om är genomfört, följer vi alltid upp med ett avstämningssamtal där vi reflekterar kring frågor som: Vad är gjort? Hur har det gått? Och vad är ditt nästa steg? 

Boka möte

Boka då ett första möte med oss redan idag. Det är helt kostnadsfritt och du binder dig inte till någonting förutom en väg till en hållbar tillväxt.

Har du en stund över för att prata om ditt företags situation?

Boka ett första möte med oss redan idag. Det är helt kostnadsfritt och du binder dig inte till något, men du får en möjlig väg till en hållbar tillväxt. Du når oss även på 0771-55 85 00 (menyval 1). Vi har öppet vardagar mellan 9.00-16.00. Vi svarar vanligtvis inom en minut.

Jag är intresserad av
Har du ett registrerat bolag?
Gäller det en innovativ affärsidé?

Ibland är det inte vi som har den lösning du behöver

Almi är ett statligt ägt bolag och vårt uppdrag är att det ska gå bra för dig och Sveriges företagare. Ibland är det inte vi som har den lösning som du behöver just nu.

Då kan vi tack vare vårt stora nätverk hjälpa dig vidare genom att hänvisa till en annan aktör som kan hjälpa dig med ditt fortsatta arbetet.

Här är några av de aktörer vi samarbetar med.