Öka dina affärer med immateriella tillgångar

Har du tänkt på att en stor del av ditt företag inte går att ta på, men ändå utgör stora värden i företaget? Det kan till och med vara så att de utgör grunden för företagets framtida intäkter och möjlighet till tillväxt. Det är alltså av yttersta vikt att du har koll på och förståelse för vilka som är dina immateriella tillgångar.

Men det är ett snårigt och komplicerat område, så med detta seminarium vill vi ge dig en övergripande introduktion till vad immateriella tillgångar är och hur du kan identifiera och tänka smart kring dessa.

Seminariets innehåll

Seminariet arrangeras av Almi tillsammans med PRV, och fokuserar på affärsnyttan av immateriella tillgångar samt resonerar kring alternativ till skydd kopplat till din verksamhet.

Dessutom kommer tre konkreta case att presenteras, och utifrån en matris kommer du och övriga deltagare att identifiera och diskutera vilka immateriella tillgångar som kan finnas och vilka aktiviteter som bör genomföras kopplat till respektive tillgång. Avslutningsvis kommer du även att påbörja ditt företags matris, som du sedan kan fortsätta att jobba vidare med hemma.

Du kommer kanske inte få svar på alla frågor, men du kommer definitivt efter genomfört seminarium att veta vilka frågor du ska ställa dig, känna igen en immateriell tillgång och kunna fatta egna beslut kring dessa – samt veta när du behöver ta hjälp utifrån, och vem du kan vända dig till för att få den.

Och kör du fast finns vi på Almi redo att lotsa dig vidare i den snåriga djungeln av immateriella tillgångar.

När arrangeras ett seminarium i min region? 

Här hittar du aktuella datum för seminariet om "Immateriella tillgångar" i din region, samt annat aktuellt som händer. 

Till Kalendern

Vad kostar det?

Seminariet är kostnadsfritt. Men vi debiterar 250 kr om du efter anmälan uteblir utan att ha lämnat återbud.

Har du tänkt på att en stor del av ditt företag inte går att ta på, men ändå utgör stora värden i företaget? Det kan till och med vara så att de utgör grunden för företagets framtida intäkter och möjlighet till tillväxt. Det är alltså av yttersta vikt att du har koll på och förståelse för vilka som är dina immateriella tillgångar.

Vad är skillnaden? 

Immateriella tillgångar

= tillgångar inom företaget som man inte kan ta på, ibland kallade kunskapstillgångar. T.ex. design, spetskompetens, varumärke, avtal, affärshemligheter, kunddatabas, recept … 

Immaterialrätt

= affärsverktyg som ger dig ensamrätt till en innovation. T.ex. kännetecken av en vara, teknisk lösning, fotografi. Patent, upphovsrätt, designskydd och varumärkesskydd.