Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:

Förbered er inför generationsskiftet i god tid!

Familjer som äger och driver företag ställs förr eller senare inför frågan om generationsskifte. Det finns mycket att vinna på att starta diskussionerna i god tid.
- Framförhållning ger handlingsfrihet.
- Olika alternativ kan diskuteras.
- Föräldrar och syskon har möjlighet att reflektera över egna intressen och vägval samtidigt som de förbereder sig för att vara såväl familj som kollegor och delägare i framtiden.


EN MÖJLIGHET FÖR FÖRETAGARFAMILJER
Under våren 2019 erbjuds ett antal företagarfamiljer att delta på tre träffar för att få: 1) Ökad kunskap om generationsskifte. 2) Vägledning runt era egna frågor. 3) Utbyta erfarenheter med andra familjer i liknande situation.

Syftet är att inspirera till att komma igång med generationsskiftet i god tid, liksom att ge en insikt i hur skiftesprocessen som helhet kan struktureras och hanteras.

Vi rekommenderar starkt att så många som möjligt från familjen deltar, både senior- och juniorgeneration.


UPPLÄGG
Träffarna arrangeras i samarbete mellan Almi och BDO. Kortare föreläsningsinslag kommer att varvas med praktiska tips och gemensamma diskussioner.

De tre träffarna leds av Thomas Eklöf och Lars Warenmo från Almi samt Annika Hall från BDO. Vid något av tillfällena kommer även en extern gäst att medverka.

Förutom de gemensamma träffarna ingår två timmars individuell rådgivning för varje deltagande familj.

Datum
1) Torsdag 21 mars, kl 15.00-20.00. Plats: Almi, Klubbhusgatan 13, Jönköping - våning 11
2) Torsdag 9 maj, kl 15.00-20.00. Plats meddelas senare.
3) Datum för tredje träffen bestämmer vi gemensamt vid första träffen.

Kostnad: 7.000 kr exkl moms per familj. Fika och mat ingår.


OM KURSLEDARNA
Thomas Eklöf och Lars Warenmo arbetar båda som rådgivare på Almi. Under åren har de mött många företagare, vilket gett dem en bred erfarenhet från olika branscher och frågeställningar. De arbetar ofta med strategi- och styrelsefrågor i familjeföretag.

Annika Hall har en bakgrund som forskare i företagsekonomi från Internationella Handelshögskolan i Jönköping, med fokus på familjeägda företag. Under drygt 15 års tid har hon arbetat som föreläsare och rådgivare i frågor runt ägar- förändringar och ägarstyrning i familjeföretag. Annika har publicerat sin forskning i böcker och artiklar. Hennes senaste bok ”När företaget går vidare i familjen: Guide till ett lyckat generationsskifte” ingår i kursavgiften.


BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER
För att kunna säkerställa hög kvalitet tar vi med max åtta familjer. Varje familj kommer att kontaktas av någon av kursledarna innan den första träffen. Detta för att på bästa sätt kunna anpassa innehållet efter de deltagande familjernas behov.

Vid ev frågor kontakta:
Thomas Eklöf, Almi 036-30 65 04 / thomas.eklof@almi.se eller
Annika Hall, BDO 070-606 81 68 / annika@annikahall.seANMÄL EN KONTAKTPERSON
» Namnen på de övriga deltagarna skriver du in under "Övrig info" i anmälningsformuläret.

Fakta

Pris (inkl. moms) 8 750 kr
Plats

Almi, Klubbhusg. 13 - våning 11

Jönköping

Datum

Tor 21 mar

kl. 15.00–20.00

Sista anmälningsdag den 18 mars 2019
Platstillgång Platser kvar Anmäl dig