Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Utveckla dig genom mer kunskap

Insikt om styrelsearbete, styrelsekunskap & Styrelseakademien
StyrelseAkademien är Sveriges största nätverk av styrelseledamöter och ägare som är intresserade av bolagsstyrning och styrelsefrågor. Vi är en medlemsorganisation med 1000 medlemmar i Västsverige och 7 500 i hela Sverige. 

Vi vill bidra till ökad tillväxt i vår region och hjälpa företag att få struktur på sin bolagsstyrning. Det gör vi genom utbildning, styrelseutvärderingar, rekrytering, ansvarsförsäkringar och ett brett nätverk där våra medlemmar kan mötas, byta erfarenheter och ta vara på varandras kompetenser.

Steget till att ta in externa rådgivare är för de flesta företag stort. Även att ta sig an sitt första uppdrag är en resa.
Välkommen till en genomgång kring några viktiga erfarenheter våra medlemmar har inom:
  • Ansvarsfördelning ägare/styrelse/vd
  • Ägardirektiv
  • Styrelseutvärdering
  • Valberedningens (ägarnas) uppgift och ansvar
  • Rekrytering av externa styrelseledamöter
  • Hög gemensam lägstanivå inom styrelsekunskap
  • Ansvarsförsäkring
  • Ersättning för styrelsearbete
  • Certifierad styrelsekunskap genom Rätt Fokus
  • Komplettera och vässa din styrelsekompetens ytterligare inom; Strategi ur ett styrelseperspektiv, Styrelseekonomi för icke ekonomer, Ordföranderollen och Protokollet som styrelsens styrdokument
StyrelseAkademien är den normgivande organisationen för professionellt styrelsearbete i Sverige. Vår certifiering ger dig en unik kvalitetsstämpel som är meriterande när ägare och valberedningar söker styrelse­ledamöter.

Presenteras av Jan Lindblom, verksamhetschef StyrelseAkademien Västsverige.

Varmt Välkommen!

Fakta

Pris (inkl. moms) Kostnadsfritt Kontaktinformation Almi Göteborg
Plats

Webb

Webb

Datum

Mån 24 jan

kl. 15.00–16.30

Sista anmälningsdag den 24 januari 2022
Platstillgång Platser kvar Anmäl dig