Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Förstå ditt företags ekonomi

Från komplexitet till enkelhet
Att företagets ekonomi är i balans är en förutsättning för att verksamheten ska kunna flyta på och vara lönsam.
Ekonomi handlar om mycket mer än enbart intäkter, kostnader och siffror i dina balans- och resultatrapporter.
Den här utbildningen är därför utvecklad för att du på ett enkelt, effektivt och roligt sätt ska kunna lära dig förstå ditt företags ekonomi. 
Utbildningen består av tre digitala träffar och riktar sig till dig som har ett företag som inte är äldre än tre år. 
 
Den här utbildning riktar sig till relativt nystartade företag och där du ännu brottas lite med vad som står i dina rapporter. När du får koll på detta kommer du även kunna ta ännu bättre ekonomiska beslut för företaget i framtiden.

Utbildningen är för dig som har ganska bra koll men även till dig som tycker att det är en djungel med alla siffror. Målet är att du på ett mer självständigt och effektivt sätt ska kunna greppa företagets ekonomi, och kunna ta dig an framtida utmaningar med större trygghet och kunskap.

Den som leder utbildningen är av Peter Söderholm från Bisgraf. Vi från Almi finns hela tiden med som ett bollplank och stöd under utbildningen. Peter är grundare till utbildningsföretaget Bonanza Education och har mer än 35 års erfarenhet av utbildning i företagsekonomi inom näringslivet.

Program
2023-04-21: 08.30-12.00
2023-04-28: 08.30-10.30
2023-05-05: 08.30-10.30

När du går en utbildning hos Almi kommer vi att skicka ut ett avtal och en antal frågor rörande hållbarhet. Avtalet är för att utbildningen är subventionerad och Region Gotland samt EU vill veta vilka företag som blivit tilldelade detta. Svaren på hållbarhetsfrågorna utgör grunden för den Framtidsdialog du sedan genomför med oss på Almi. Det är ett möte och en dialog kring ditt företags relevanta hållbarhetsområden.
Dessa två delar är obligatoriska när du går en utbildning hos Almi.

Fakta

Pris (inkl. moms) Kostnadsfritt Kontaktinformation pernilla.swenson@almi.se
Plats

Webb

Webb

Datum

Fre 21 apr

kl. 08.30–12.00

Sista anmälningsdag den 10 april 2023
Platstillgång Platser kvar Anmäl dig