Växla upp ditt företag (Ljungby)

Pris:
Kostnadsfritt

Datum:
Tis 17 sep. kl. 08.15 t.o.m. Tis 08 okt. kl. 10.00

Sista anmälan:
tisdag 17 september 2024

Plats:
Ljungby, Exakt plats meddelas senare
Anmäl dig Arrangör: Växjö

Växla upp ditt företag (Ljungby)

Vill du utveckla ditt nystartade företag så att det blir framgångsrikt, lönsamt och långsiktigt hållbart? Anmäl dig till workshopserien Växla upp ditt företag som ger ökad kunskap i hur du ska arbeta med företagets marknadsstrategi, ekonomi och affärsmodell för att få företaget att växa!

Växla upp passar dig som drivit företag mellan 1-5 år och som är redo att utveckla företaget vidare. Du kommer få ökad kunskap i vilka dina kunder och konkurrenter är, hur du ska tänka vid prissättning, hur du marknadsför dig, viktiga nyckeltal, hur du sätter mål och mycket mer. Dessutom får du utbyta erfarenheter med andra företagare i liknande situation.
 
Varje träff har ett tema:
• Din affärsmodell, möjligheter och utmaningar, 17/9
 Att skapa tillväxt, 24/9
 Marknadsstrategi, 1/10
• Ekonomi, nyckeltal och prissättning, 8/10
 Individuell coaching, datum bestäms i samråd med rådgivare

Du förväntas delta vid alla tillfällen eftersom de hänger ihop och det är viktigt för gruppdynamiken. Under den individuella coachningen kommer du tillsammans med en rådgivare från Almi gå igenom ditt företags utmaningar och möjligheter. Vi fokuserar på det som är viktigast för ditt företag och planerar nästa steg i ditt företags utveckling.
 
Exempel på frågor som kan behandlas under den individuella coachningen:
• Vem är din kund och hur ska du nå ut? 
• Vad gör dig unik?
• Vilka är dina konkurrenter och var finns de? 
• På vilka sätt vet du om ditt företag går bra? Har du satt mål?
• Hur hjälper din affärsidé till att lösa kundernas problem eller uppfylla deras behov?
• Hur marknadsför du dig? Var syns du? 
• Hur bygger du kundrelationer?
• Hur planerar du att göra affären lönsam?

Datum
• 17 september
• 24 september
• 1 oktober
• 8 oktober, samt en individuell coachning vid önskat tillfälle

Tid och plats: 08.00-10.00 i Ljungby, exakt plats meddelas senare. 

Pris: Kostnadsfritt men till ett värde av 10 000 kr

Begränsat antal platser

Växla upp ditt företag genom att anmäla dig till denna workshopserie! 


Workshopserien riktar sig till dig som driver eller är beslutsfattare i ett privatägt SMF (små- och medelstort företag). Vid utebliven närvaro faktureras 500 kr per tillfälle. Workshopserien är en del av projektet Smart utveckling med fokus på att förbättra de små och medelstora företagens hållbara tillväxt och konkurrenskraft. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket, Region Kronoberg, Region Gotland, Region Kalmar samt Region Jönköping.