Lösningsmedel som återvinns av CirChem

Cirkulär återvinning av lösningsmedel

Lån, Riskkapital

CirChem

  1. Behov

    CirChem behövde investera i produktionsökande åtgärder för att möta ökad efterfrågan och nyttja anläggningens fulla kapacitet.

  2. Lösning

    Grönt lån på 10 MSEK via Almi. Lånet är speciellt utformat för satsningar som bidrar till grön tillväxt och är knutet till EU:s taxonomi för hållbar finansiering.

  3. Resultat

    Det gröna lånet stödjer CirChems fortsatta tillväxt, vilket i sin tur bidrar till att förverkliga en mer cirkulär och hållbar hantering av lösningsmedel.

CirChem är det enda företaget i Norden som erbjuder cirkulär återvinning av lösningsmedel i industriell skala. Anläggningen i Vargön kan nu öka kapaciteten med grön finansiering från Almi. Almi Invest bidrar sedan tidigare med riskkapital.

Bara i Sverige används ca 1,2 miljoner ton lösningsmedel per år. Både nytillverkning och förbränning av förbrukat lösningsmedel genererar klimatskadliga utsläpp.

Lösningsmedel är kolvätebaserade vätskor som används i många industriella processer, exempelvis tillverkningen av läkemedel, fordon, kemiska produkter och inom trä- och byggindustri.

- Den som väljer återvunnet lösningsmedel i stället för nytillverkat minskar per automatik CO2-utsläppen och bidrar till en mer effektiv användning av resurser, säger Petra Sas, CEO för det svenska miljöteknikbolaget CirChem.

För att kunna skala upp produktionen har CirChem byggt ut sin lagerkapacitet från 100 till 350 ton.
För att kunna skala upp produktionen har CirChem byggt ut sin lagerkapacitet från 100 till 350 ton.
Petra Sas, CEO i CirChem.
- Vi ser ett ökande intresse för att köpa återvunnet och lokalproducerat, säger Petra Sas, CEO i CirChem.

Cirkulärt och lokalt

CirChem renar och förädlar använt lösningsmedel så att det går att använda på nytt. Man kan både rena ett givet lösningsmedel för återanvändning och skapa andra kemiska produkter som exempelvis spolarvätska och handsprit.

Förenklat kan man se metoden som en avancerad tvättmaskin som gör det möjligt att återanvända kemiska resurser om och om igen.

Efterfrågan ökar

CirChem samarbetar med avfallsindustrin för att komma snabbare ut på marknaden. Stena Recycling levererar använt lösningsmedel för rening och de återvunna produkterna säljs till distributörer på kemikaliemarknaden.

- Vi ser ett ökande intresse för att köpa återvunnet och lokalproducerat, säger Petra Sas. Bakgrunden är att råvarukostnaderna ökar och försörjningskedjorna blir alltmer sårbara, samtidigt som det blir dyrare att förbränna lösningsmedel och kraven på återvinning ökar.

Almi spelar en viktig roll för tillverkande bolag.

Petra Sas, CEO CirChem

- På Almi är man beredd att lyssna till nya idéer och att ta risker. Det behövs verkligen en marknadskompletterande aktör, eftersom bankernas affärsmodell inte klarar av att möta våra behov, säger Petra Sas.

Ökar kapaciteten

För att kunna skala upp produktionen har CirChem byggt ut sin lagerkapacitet från 100 till 350 ton och inväntar nu slutligt godkännande av anläggningen.

Man behöver också bygga ut anläggningens tekniska kapacitet, vilket bland annat kommer att finansieras av det gröna lånet från Almi.

Målet är att uppnå full tillståndspotential och kunna rena uppemot 20 000 ton lösningsmedel per år 2025. Idag finns partneravtal för mer än 80 procent av den tillståndskapaciteten.

Förenklat är CirChems process en avancerad tvättmaskin som gör det möjligt att återanvända kemiska resurser om och om igen.
Förenklat är CirChems process en avancerad tvättmaskin som gör det möjligt att återanvända kemiska resurser om och om igen.

Breddar satsningen

CirChem har ambitionen att bli en ledande aktör inom återvinning av lösningsmedel på den nordeuropeiska marknaden och fortsätter investera i forskning och utveckling.

Tillsammans med aktörer i fordonsindustrin arbetar man för att ta fram en processlösning för deras specifika behov. Nyligen beviljades CirChem också stöd från Naturvårdsverket, inom ramen för Klimatklivet, för att skapa en särskild produktionslina för läkemedelsindustrins lösningsmedelsavfall.

- Vi vill vara en partner till företag som vill minska sin miljöpåverkan och samtidigt optimera sina produktionskostnader. Genom att förena principerna för cirkulär kem och cirkulär ekonomi, hjälper CirChem både industrikunder och det globala klimatet, säger Petra Sas.

Fakta: CirChem

CEO: Petra Sas

Gör: Återvinner industrins lösningsmedel så att de kan användas på nytt.

Var: Anläggning i Vargön med tillstånd att rena 20 000 ton lösningsmedel per år.

Ägare: Noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan december 2020. Almi Invest har investerat i bolaget.

https://circhem.com/