Nu digitaliseras metoden Föda utan Rädsla

Lån

Birth by heart Tech

  1. Behov

    Birth by heart Tech behövde finansiering för framtagande av produkt.

  2. Lösning

    De fick finansiering från Almi.

  3. Resultat

    Tack vare innovationslånet från Almi kunde Susanna utveckla en första version som forskarteamet kunde testa sina hypoteser på.

Föda utan rädsla är en känd och etablerad metod för att minska stress och rädsla vid förlossningar och skapa trygga förlossningar, både för blivande föräldrar och sjukvården.  Grundaren Susanna Heli tar nu nästa steg genom bolaget Birth by Heart Tech som ska digitalisera Föda utan rädsla-metoden. Tack vare Almis innovationslån kunde en pilotversion tas fram.

Det som är unikt med den digitala tjänst, appen Coco Contraction, som nu tas fram är att det både är en värkmätare och värkhanterare. Detta gör att man i tidig förlossningsfas kan få ett bra stöd.

-  Forskning visar att just denna latensfasen är en oerhört stressig fas. Man har ingen vårdgivare som ger stöd och hjälp och man känner sig avvisad när man inte får komma in till förlossningen. Det ger i sin tur en negativ förlossningsupplevelse så här fyller den digitala tjänsten ett behov, säger Susanna Heli.

Idén kom till för några år sedan när hon mötte forskaren Karin Ängeby.  Det andra som är unikt med den digitala tjänsten är att den tas fram i samverkan med privat och offentlig sektor vilket stärker produktens validering. Karin Ängeby leder idag forskningsarbetet med ett forskarteam från universitet från Karlstad, Uppsala och Oslo.

- Jag är också med i acceleratorprogrammet i DigitalWell där jag får mycket vägledning och nätverk, säger Susanna Heli.

Med metod och moderbolag på plats så behövdes kapital.

Susanna Heli, grundare

Tack vare innovationslånet från Almi kunde jag stötta finansieringen av en första version som forskarteamet kunde testa sina hypoteser på.

Bild av grundaren susanna heli.

Något som upprör Susanna är att endast 1% av riskkapitalet går till kvinnor och detta märkte hon också av i mötet med investerare då hon kände sig uträknad på förhand.

-  Jag sålde aktier i mitt bolag till barnmorskor för att få loss kapital. Tack vare innovationslånet från Almi kunde jag stötta finansieringen av en första version som forskarteamet kunde testa sina hypoteser på, säger Susanna Heli och fortsätter.

-  Almi bedriver ett otroligt viktigt arbete med sina tjänster inom finansiering och affärsutveckling. Almi är en viktigt aktör för företag som inte har samma förutsättningar att få kapital men som ändå kan bli framgångsrika globalt, det är fantastiskt, säger hon.

Susanna Heli är själv bosatt i Stockholm men både aktieägare, apputvecklare och forskarteam är till stora delar från Värmland.

-  I Värmland finns det mycket innovationskraft. Här finns det flow för denna typ av innovation och en struktur för att utveckla nya tjänster. Allt stöd fanns här. Forskning finns här, kapitalet kommer härifrån och produkten utvecklas här, säger Susanna Heli.

Hur ser den fortsatta utvecklingen ut? 

- Nu ska den forskningsbara produkten färdigställas och mer kapital ska sökas. I höst ska version 1.2 utvecklas som ska bli den skalbara och globaliseringsmässigt framtagna produkten. I januari är tanken att släppa appen på marknaden, säger Susanna Heli.