Business Model Canvas

Utveckla en vinnande affärsmodell

Grunden för alla företag, oavsett fas, är en lönsam och hållbar affärsmodell. För att utveckla din affärsmodell kan du till exempel använda dig av Business Model Canvas. 

Med hjälp av Business Model Canvas beskriver och utvecklar du din affärsmodell i nio olika steg:

  • Värdeerbjudande
  • Kundrelationer
  • Kundsegment
  • Kanaler
  • Nyckelpartners
  • Nyckelaktiviteter
  • Nyckelresurser
  • Kostnadsstrukturer
  • Intäktsströmmar

I varje steg besvarar du frågor som hjälper dig att fördjupa din förståelse för affärsmodellen, för kundens verkliga behov och hur din produkt eller tjänst löser detta. Business Model Canvas är även ett bra verktyg för att skapa samsyn och förstå interna frågor som organisation och nyckelresurser. 

Fyll i nedanstående uppgifter för att ladda hem Business Model Canvas helt kostnadsfritt

Är du: