Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Inspiration

Nrlyze hjälper fastighetsägare att minska sin energiförbrukning

Energieffektivisering av fastighetssektorn är ett prioriterat område eftersom den står för hela 40 procent av vår totala energianvändning, enligt Energimyndigheten. Ett område som sticker ut speciellt är uppvärmning och varmvatten som utgör ungefär hälften, alltså cirka 20 procent.

Här såg Lars Hansson en enorm utvecklingspotential och har nu tagit fram en lösning för fastighetsägare – Nrlyze.

Lars Hansson har jobbat med utveckling under hela sitt liv. Han började egentligen i andra ändan som drifttekniker, där han mer handfast arbetade med fastigheter och såg driftsystemens begränsningar.

Lars Hansson gick från ett toppjobb och trygg anställning till att satsa på sin egenutvecklade lösning för fastighetsbranschen. “Jag har kompetensen som kan göra skillnad”, säger han.

– Idéerna till vad Nrlyze är idag är egentligen gamla. Jag började tidigt programmera och konfigurera den här typen av system på 90-talet. Men jag ville lära mig mer och skolade om mig till civilingenjör när jag var 28 år.


Han pluggade då mekatronik på KTH och hade efter studierna en mycket större verktygslåda. Han jobbade på Scania och blev senare rekryterad till Northvolt där han arbetade med grundarteamet.


– Det var egentligen där som jag insåg att vi i samhället måste få till en väldigt massa energi som inte finns. Med den tidigare kunskap jag hade om hur dåligt styrsystem i byggnader fungerade, bestämde jag mig för att utveckla en bättre lösning. En ny teknikplattform.


Idag finns den på plats – Nrlyze. Plattformen som reducerar och effektiviserar energianvändning i fastigheter och består av två delar. Dels en IoT, Internet of Things-mätplattform, en egenutvecklad hårdvara, dels en mjukvarudel, själva analys- och optimeringsdelen. Båda är oberoende av varandra och kan levereras separat.

Fel inställningar och obalans i fastigheters värmesystem leder alltid till ett stort slöseri med energi. Nrlyzes system kan analysera, identifiera och korrigera detta. Deras AI-baserade algoritmer kan minska uppvärmningskostnaderna och klimatavtrycket.

– Tidigare hårdvara var inte tillräckligt lätt att använda och alldeles för dyr, så där behövde vi ta fram något helt nytt. IoT-plattformen är helt fristående och skulle kunna bli ett eget bolag vad det lider. Mjukvaran, analysdelen, är det som är kärnan i Nrlyze och har ännu mer potential. Där analyserar avancerade algoritmer, baserade på AI och maskininlärning, datan, behandlar den på olika sätt och rekommenderar hur man ska förändra värme- och styrsystem, antingen helt automatiskt eller manuellt. Detta skapar värde för fastighetsägare och bostadsägare. Det sänker deras energiförbrukning, klimatavtryck och minskar energikostnaderna med mellan 5 och 15 procent.


Innan Lars fattade beslut om att satsa på sitt eget företag hann han hamna på Bombardier som chef för signalsystemsutveckling, en organisation med hundratals ingenjörer.


– Jag hade insikter om att det här behöver göras, för samhället. Men det var ett ganska stort kliv att göra. Att gå från ett välbetalt jobb med trygga förhållanden till att dra igång en startup. Ganska många tyckte att jag var knäpp, men jag kände drivkraften. Jag har kompetensen som kan göra skillnad i samhället och i vår globala utmaning.

Nrlyzes trådlösa temperatur- och fuktsensorer samt internetrouter.

2021 började han att arbeta heltid med företaget och fick under slutet av året innan tips från en gammal kollega på Northvolt om att kontakta Almi.


– Hos Almi fick jag bra hjälp med att starta upp företaget och ett bra bollplank i olika personer.


Nrlyze fick även Almis verifieringsmedel och senare även innovationslån, tillväxtlån och nu senast Almis gröna lån.


– Almis finansiering har gjort det möjligt att testa och realisera de idéer som jag har haft. Det gröna lånet, som bygger på EU:s taxonomi, är kanske extra roligt – det är en tuffare utvärdering för att få det och är ett kvitto på att det vi har gjort är rätt.


Tidigt kom Christian Engstrand in i bolaget vars familj äger fastighetsbolag där de kunde göra sina första tester av produkten. Lars ser att de vann mycket på att leverera väldigt snabbt och att de fick bekräftat att de gjorde rätt saker.


– Vi fick kundrespons tidigt och såg att det kunde flyga. Det är en kombo av en bra idé, bra erfarenheter och bra finansieringsstöd.

 

Lars har också byggt upp en åtråvärd styrelse – med ett gäng namnkunniga från näringslivet med stora kunskaper inom både finansvärld, försäljning och energi.

Nrlyzes tredimensionella energi-modell.

– Jag själv har ju en tung teknik- och ledarskapsbakgrund inom teknikbolag och utveckling. Jag kontaktade en vän till mig, Rodney Alfvén, som har lång finansbakgrund. Tillsammans diskuterade vi oss fram till att jag behöver en styrelse likt ett fotbollslag. Om jag är mittfältare behöver jag andra kompetenser som forward, back och målvakt. Nu har jag mitt team, ett helt fotbollslag, som kompletterar mig väldigt bra. Alla i styrelsen har även investerat i bolaget och jag har kontakt med många av dem flera gånger varje vecka.


Som nu när Lars är mitt uppe i rekrytering av säljare och affärsutvecklare så är han i tät dialog med styrelsemedlemmen Anna Ferreira Gomes, vd på QBank DAM.


– Anna har en otroligt bred säljbakgrund. Styrelsen betyder oerhört mycket. Jag får allt från handfasta råd till ett väldigt bra styrelsearbete. De stöttar och utmanar mig och driver det här i den riktningen som vi vill. Sedan är de naturligtvis smarta personer och inser potentialen i den här produkten.

 

Om du blickar tio år framåt – var är ni då?
– Tio år är väldigt långt fram i startup-världen. Bara nästa månad är jättelångt bort, haha! Men om tio år är bolaget en av de största aktörerna inom energieffektivisering. Vi finns då i Nordamerika, Europa och kanske i Asien också.


Du har inte ångrat att du sa upp dig?
– Nä, men de första åren var det mycket ont i magen. Ett naturligt karriärssteg för mig hade annars varit att leda utveckling på ett stort bolag. Nu gick jag från det till att knappt ha en lön. Det var en uppoffring. Men nu känns det som att det tar fart, vi kommer att nå målen och slå budget. Det är väldigt tillfredsställande, att se att vår lösning skapar värde för så många, säger Lars och fortsätter:


– Det här är en startup och det har varit en tuff resa, men det var det även när jag jobbade på Northvolt, då var jag knappt hemma. Nu är det inte riktigt lika extremt, säger han och ler.

Jag vill bli kontaktad av en rådgivare

Har du ett registrerat bolag?

BEHOV
Lars Hansson behövde ett bollplank när han skulle starta företag och kontaktade Almi.

 

LÖSNING
Almi gav rådgivning, och finansiering vid flera tillfällen i form av verifieringsmedel, innovationslån, tillväxtlån och nu senast grönt lån.

 

RESULTAT
“Hos Almi fick jag bra hjälp med att starta upp företaget och ett bra bollplank i olika personer. Almis finansiering har också gjort det möjligt att testa och realisera de idéer som jag har haft. Det gröna lånet är kanske extra roligt – det är en tuffare utvärdering för att få det och är ett kvitto på att det vi har gjort är rätt”, säger Lars Hansson, grundare av Nrlyze.

Fakta: Nrlyze AB

Grundades: 2020, men Lars Hansson började jobba heltid med bolaget 2021
Ägare: Lars tillsammans med investerare – såsom hela styrelsen och bland andra Peter Carlsson, vd för Northvolt, och serieentreprenören Martin Anderlind
Säte: Stockholm
Erbjuder: Plattform som reducerar och effektiviserar energianvändning i fastigheter och består av två delar – en Internet of Things-mätplattform, med egenutvecklad hårdvara, och en mjukvarudel, analysdelen
Kunder: Större fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar
Anställda: Fem och fler på väg in

Läs mer här: nrlyze.se/

George Pettersson är rådgivare hos Almi sedan 2020.
Lars Hansson, vd Nrlyze, och George Pettersson, rådgivare hos Almi.

George Pettersson är rådgivare hos Almi och kom i kontakt med Lars när Nrlyze sökte innovationslån:
– Innan dess hade han fått rådgivning och verifieringsmedel. Lars är en väldigt intelligent och uthållig person. Han lämnade en trygg anställning för att istället ta sig an en start-up med alla utmaningar det för med sig och då är man rätt övertygad som entreprenör – att man vill göra något viktigt. Han har dessutom en solid bakgrund med basen i teknisk utveckling och att leda team framåt i kombination med en övertygande personlighet. Det som stack ut var också Lars analys av behovet av energioptimering i fastigheter för att frigöra annars bortslösade energiresurser som nu istället kan göra nytta i samhällets gröna omställning.

 

Nrlyze har alltså fått både rådgivning och finansiering i olika delar – varför har det varit rätt för dem?
– Företaget har varit väldigt lämpat att ta del av hela paletten hos Almi. I början fick Lars mycket coachning och behövde bollplank och har sedan byggt upp bolaget med en styrelse med tunga namn. Lars innovation ligger rätt i tiden. Här är det viktigt att Almi kan stötta företag i rätt knöliga skeden. De har behov av en mängd olika resurser för att orka gå från skissbord till innovation till att finansieras i ett tidigt stadie och bygga upp styrelse och sälj.

 

De har även fått Almis gröna lån – varför?
– Det gröna lånet bygger på EU:s taxonomi med väldigt strikta krav som vi behöver förhålla oss till. Vi har våra utsedda specialister som granskar och bedömer. Det är ett nålsöga att passera. Och här lyckas Nrlyze – det här är grön business på riktigt och de följer taxonomin.

Vilka utmaningar står de inför?
– Att hitta rätt mottagare på företagen är nummer ett. Att sedan trappa upp till hela fastighetsbestånd är en längre process. Ledtiden att få ut produkterna är en annan utmaning. Och som vanligt hos alla företag gäller det att hitta bra människor. Det är alla entreprenörers utmaning. Finansieringen har de löst med vårt lån och här hjälper Almi till tillsammans med ägare eller externt kapital, för att skapa tillväxt som är vårt uppdrag.

 

Så, vilken potential har de?
– Min bedömning är att den är stor, även på en internationell marknad. Energioptimering berör alla geografier som har tydliga temperaturvariationer med olika styrsystem som är suboptimerade och här har vi de nordiska länderna som alla har de här problemen, men även länder som Kanada och Tyskland. Dessutom har vi länder som vill optimera kylanläggningar och luftkonditioneringar, som också har nytta av Nrlyzes affärsområde.