Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Inspiration

Xplir tänker nytt i traditionell bransch

Behöver verkligen arbetet med årsredovisningar vara så manuellt – och tungrott? Efter många års arbete som rådgivare och med investerarrelationer såg Katarina Sivander stora möjligheter till förändring.

Katarina Sivander är van vid att arbeta med finansiell information och kommunikation. Sedan början av 90-talet som anställd och sedan 2010 har hon jobbat som konsult och rådgivare för större bolag. Det var också i dessa uppdrag som Katarina såg vilka enorma resurser – både i tid och pengar – som läggs på årsredovisningar och andra finansiella rapporter.

Katarina Sivander har innoverat med sin IT-lösning Xplir: “Jag har utgått från användarkrav. Vad vill man som användare få ut av detta processtöd? Det ska vara lika enkelt att göra en årsredovisning som en fotobok. Inte för att förringa arbetet med årsredovisningar – det är otroligt komplext och en viktig produkt för bolaget. Men du måste kunna sätta ihop den på ett enklare sätt och med större kontroll för dig som användare. Med vårt verktyg kan du det.” Foto: Henrik Skarstedt

– Många olika personer är involverade med olika kompetenser – kommunikatörer, projektledning, ekonomiavdelning och revisorer – och alla arbetar utifrån sina egna silosar. Här finns möjligheter till förändring tänkte jag!


Katarina beskriver de traditionella processerna där originalare stoppar in alla siffror i oftast två olika språkversioner, utan koppling till ekonomisystemet.


– De klipper och klistrar i ett Indesign-dokument. Ändras ett värde uppstår en massa korrektur.


Processen med årsredovisningar har tidigare handlat om att ta fram en trycksak.


– Som ingen vill ha nuförtiden. Man vill arbeta digitalt och automatisera.


Dessutom kom kravet för några år sedan om att rapporterna måste vara läsbara av maskiner, ett formatkrav för börsnoterade bolag i hela Europa. Detta bland annat för att lättare kunna jämföra bolag, upptäcka ekonomisk brottslighet och inte minst rapportera smidigare.

Jag ville få någon från Almi att bolla med. Jag ansökte och fick också verifieringsmedel för att göra en teknisk förstudie - som fick mig att våga sätta igång på allvar. Jag ser att jag löser ett problem.
Katarina Sivander

– Vad skönt, tänkte jag då. Nu kommer äntligen den här processen bli mindre manuell. Men det blev den inte. Jag hittade inte den lösning som jag tyckte var självklar. Det nya rapporteringskravet är i grunden ett format som både kan läsas av maskiner och människor – det vill säga ett html-format som fungerar med vilken webbläsare som helst. Det jag såg framför mig var att rapporterna skulle göras i samma format från början. Tänk dig ett mellanting mellan Google docs och Wordpress men med säkerhet och funktioner anpassade för regulatorisk information, och som samtidigt hela arbetsgruppen kan nå digitalt.


Katarina fann alltså inget, men rådfrågade IT-expertis i sin närhet och ett fintech-bolag om möjligheterna till ett system som löser problemet. Hon tog också tidigt kontakt med Almi.


– Jag ville få någon därifrån att bolla med. Jag ansökte och fick också verifieringsmedel för att göra en teknisk förstudie.


I förstudien tittade Katarina bland annat på om det överhuvudtaget var möjligt med en teknisk lösning.


– Vi kom fram till att det var det! Förstudien fick mig att våga sätta igång på allvar. Jag ser att jag löser ett problem.

Foto: Henrik Skarstedt

Senare samma år, 2020, startade hon därför bolaget Xplir. Under sitt första år tog de fram en beta-version av processtödet och de har haft två beta-kunder som producerat skarpa rapporter.


– Arbetet med finansiell rapportering är kostsamt och en av våra kunder har utvärderat att vår lösning kostar dem en tredjedel av tidigare kostnad. De är jättejättenöjda och ska fortsätta ta fram fler rapporter genom oss.


De har precis fått ett lån beviljat från Almi som ska användas inför nästa finansieringsrunda.


Katarina ser att det finns väldigt mycket mer att utveckla och kraven på rapportering blir inte mindre. De ökar lavinartat och ännu mer fokus kommer att ligga på hållbarhetsredovisning.


– Ännu viktigare då att förenkla tekniken och göra den tillgänglig för fler, även mindre bolag. Vi är inte färdiga på något sätt. Vi fortsätter utveckla nya funktioner och gör tjänsten ännu mer användarvänlig.


Resan för henne – att gå från ensam konsult till att bygga bolag – har varit väldigt lärorik:


– Det här är det roligaste jag gjort i hela mitt liv! Det händer nya saker hela tiden. Att vara entreprenör med konsultverksamhet är något helt annat än att bygga en molntjänst. Det är en otrolig utmaning och jag pendlar ibland mellan hopp och förtvivlan. Men jag lär mig otroligt mycket – jag är nyfiken och tycker det är väldigt roligt att lära mig nya saker. Här får jag verkligen göra det, säger hon.

Fakta: Xplir AB

Grundades: 2020 med ambitionen att revolutionera arbetsprocessen när noterade bolag ska ta fram årsredovisningar och finansiella rapporter. De går från en analog process och trycksak till en helt digital process präglad av enkelhet, logik och informationssäkerhet.
Säte: Uppländska Örsundsbro.
Ägare: Katarina Sivander, Agneta Bremander och ytterligare en partner.
Anställda: Två och externa konsulter.
Kunder: Arbetar just nu med två svenska beta-kunder. Målgruppen är både börsnoterade bolag med ESEF-krav och marknadsnoterade bolag utan samma krav, men som behöver ta fram årsredovisningar och finansiella rapporter på ett säkert sätt. De har användning för processtödet, liksom onoterade bolag. Marknaden är hela Europa.
Läs mer på: xplir.com

Jag vill bli kontaktad av en rådgivare

Tre viktiga saker som Xplir vill

1. Ta bort manuella moment och hantering. Användaren kan gå rakt in och ändra i ett dokument och behöver inte gå via någon annan.


2. Öka informationssäkerheten. I en traditionell process med finansiella rapporter förekommer många olika versioner av dokument med många korrektursvängar. Det ökar risken för fel.


3. Lösa det nya tekniska kravet (ESEF = European Single Electronic Format) – ett absolut formatkrav för börsnoterade bolag. Användare kan göra ESEF-taggning direkt i verktyget.