Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Budgetarbetet, steg för steg
Hjälpmedel till ditt företag.
Mallar

Budgetmallar

Om du ska komma igång med eget företag eller om du ska göra budget i ett befintligt företag kan du ha stor nytta av Almis budgetmallar. Steg för steg gör du en färdig budget.

Välj den mall som passar din bolagsform. I varje mall finns en instruktion som är anpassad till ditt val av bolagsform. Almis budgetmall ger månadsvisa resultat- och likviditetsbudget, och naturligtvis helårsbudget för ett eller två år. 

 

Mallarna är skyddade eftersom de innehåller formler och funktioner. Använd mallarna enligt beskrivningen som finns under fliken "Instruktion" i varje mall. Du behöver alltså inte låsa upp mallarna.

Varför ska du göra en budget? 

Genom att göra en budget kan du planera verksamheten bättre. Det är således väldigt viktigt att ha en plan för företagets ekonomiska framtid. Med en budget får du en överblick över företagets ekonomi, vilket skapar en tydlighet och du får en röd tråd att arbeta efter. 

 

En budget är inte en spegelbild av verkligheten utan en ekonomisk plan, som du sedan ska jämföra med verkligt utfall. Det betyder att du troligtvis kommer att behöva justera din budget, om företaget till exempel är på väg åt fel håll eller överträffar dina förväntningar. Fastna därför inte i detaljerna utan försök se de stora linjerna.

 

En genomtänkt och realistisk budget visar på risker och möjligheter i företaget. Den fungerar också som ett stöd för att uppnå målen i företaget. 

 

Lycka till i ditt budgetarbete!

Har du en stund över för att prata om ditt företags situation?

Har du ett registrerat bolag?