Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Tips och råd

3 viktigaste sakerna att ha koll på i företagets balansräkning

Som företagare är det viktigt att förstå hur resultaträkningen påverkar balansräkningen. Gör du inte det? Få expertråd av Almis affärsutvecklare.

Balansräkningen är ibland rena grekiskan för företagare – trots att det berättar så mycket om hur företaget mår och går. Irmeli Eriksson är affärsutvecklare hos Almi och ger här de tre viktigaste sakerna att hålla koll på i balansräkningen.

 

– Har du koll på dessa tre saker så är det ett relativt lätt sätt att påverka likviditeten och snabbt få till en förändring, säger Irmeli.

1. Kundfordringar

Hur ser era faktureringsrutiner ut? Dröjer det innan fakturorna skickas till kund? Betalar kunderna i tid?

 

Det är viktigt att se över dessa rutiner som påverkar hur snabbt pengarna kommer in på bankkontot. Ju längre tid du väntar med att fakturera desto längre tid tar det. Är du 20 dagar sen med att fakturera när jobbet är klart och det är 30 dagars betalningsvillkor då är du redan uppe i 50 dagar innan pengarna når bankkontot.

Är du 20 dagar sen med att fakturera när jobbet är klart och det är 30 dagars betalningsvillkor då är du redan uppe i 50 dagar innan pengarna når bankkontot.

2. Leverantörsskulder

Många företag betalar sina fakturor så fort de kommer in eller en gång i veckan eller månaden. Vänta med att betala fakturan till förfallodagen så behåller du pengarna längre på kontot. I de allra flesta fall får du då en jämnare likviditet.

3. Lager

Fundera över lagrets storlek. Hitta rätt nivå utan att riskera servicenivån till dina kunder. Har du kanske fått en ny viktig kund som kräver att du har ett stort lager? Hur påverkar det din likviditet?

Kom ihåg att det är en ögonblicksbild

Balansräkningen visar ett företags tillgångar, skulder och eget kapital vid en bestämd tidpunkt, en så kallad ögonblicksbild.

 

– Det är viktigt att tänka på att så fort du köper och säljer något som påverkar resultaträkningen i ditt företag så påverkas balansräkningen, säger Irmeli.

 

Enkelt uttryck handlar balansräkning om två saker:

  • Tillgångar
    Tillgångarna visar vad pengarna har använts till. Det kan vara anläggningstillgångar – som fastigheter, maskiner eller inventarier, lager, fordringar, kassa och bank – alltså pengar på banken.
  • Skulder och eget kapital
    Skulder och eget kapital visar varifrån pengarna har kommit. Tillgångarna kan ha finansierats med exempelvis banklån, leverantörsskulder och upparbetade vinster från tidigare år.

    Om din verksamhet går bra och ger positivt resultat så ökar det egna kapitalet och stärker företagets ekonomiska ställning. Och det motsatta – om det går dåligt så försvagas företagets ekonomiska ställning. Det i sin tur kan leda till att företaget måste låna pengar för att kunna fortsätta med verksamheten. 
Irmeli Eriksson
Irmeli Eriksson, affärsutvecklare Almi

Låter detta intressant?

Fyll då i en intresseanmälan så kontaktar vi dig. 

 

Vad är skillnaden?

Likviditet = ett mått på en organisations kortsiktiga betalningförmåga.


Balansräkning = redovisar en verksamhets tillgångar och skulder vid ett givet tillfälle.


Resultaträkning = visar en verksamhets samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret.