Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Tips och råd

Sex tips vid ägarskifte

Ett ägarskifte är ofta något som oftast bara sker en gång i livet och det kan vara svårt att själv sitta på alla svar. Så vad bör du tänka på för att bolagets ägarskifte ska bli så lyckat som möjligt?
Magnus Bjurling, affärschef på Almi Östergötland, ger här sina bästa råd.

 

1. Utforska ägarskifte som möjlighet för dig och din verksamhet

– Ägarskiften gör dels det möjligt för företag att finnas kvar på marknaden, dels ger det köpare ett försprång jämfört med att starta ny verksamhet. När en ny person kommer in i verksamheten för denne med sig ny energi som ofta är välbehövlig. Det kan skapa möjlighet att satsa på nya marknader, nya produkter eller ny affärsmodell, säger Magnus Bjurling, affärschef på Almi Östergötland.

 

2. Ta tidig kontakt med Almi

– Det är en hel del beslut som ska fattas både inför, under och efter ett skifte. En tidig kontakt med Almi gör att vi kan ha en öppen diskussion kring hur ett ägarskifte skulle se ut för just er. Vi hjälper till i planeringsfasen, med finansiering och är med och stöttar när den nya ägaren ska ta sig in i verksamheten. Almi erbjuder dessutom seminarier och affärsutvecklingsverktyg som kalkyler och guider. Affärsutvecklingsverktygen Visualisera din affär och Simulera din affär är båda två väldigt bra erbjudanden att använda sig av i processen kring ett skifte.

 

 3. Tänk på att två parter ska bli nöjda

– Vid ett skifte är det en part som ska lämna över och en som ska ta vid. De här två parterna står inför helt olika utmaningar och frågeställningar. Viktigt är då att sträva efter att båda parter ska bli nöjda med affären och att båda parter behöver sin del av stöd i processen.

 

4. Hitta rätt form av ägarskifteslösning
– Det finns massor av olika sätt att genomföra ett skifte på. Under den första planeringsperioden är det bra att vara öppen för olika lösningar, både vad gäller vem som ska ta över och hur processen ska se ut. Här är det också viktigt att ta in experter som kan hjälpa till. Det är frågor om juridik och ekonomi, skattefrågor och drift som ska behandlas. Därför behövs ett team kring företaget för att skiftet ska bli riktigt bra.

 

5. Sträva efter rimlig rättvisa
– Generationsskiften är en vanlig form av ägarskifte. Här gäller det att man hela tiden har en öppen kommunikation inom familjen och strävar efter rimlig rättvisa. Om det till exempel handlar om barn som ska ta över efter en förälder bör alla syskon få insyn i processen. Även om det inte alltid går att få det helt rättvist brukar man kunna hantera detta om alla berörda parter känner sig delaktiga i processen. Glöm inte att familjen ska kunna hålla ihop efter ett skifte också.

 

6. Vänta inte med finansiering
– Även om finansieringen kommer in först vid själva transaktionen kan många av uppläggen för att kunna genomföra ett ägarskifte ta rätt lång tid – det kan röra sig om flera år för att hitta rätt vägar. Därför måste du relativt tidigt ha kunskap om rätt finansiering.


– Att ha Almi med sig vid ett möte med banken är ofta avgörande. Vår roll är att vara finansiären som tar störst risk. Vi måste tro att det finns återbetalningsförmåga, då kan vi ta större risk än banken och kan acceptera att det inte finns många andra säkerheter annat än aktier. Vi på Almi har varit med vid många ägarskiften och är en bra part att ha med på resan, säger Magnus Bjurling, affärschef på Almi Östergötland.