Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
27 oktober 2023

Delårsrapport Q3 2023

Almis utveckling inom lån, affärsutveckling och riskkapital under delårsperioden januari - september 2023

Sammanfattning tredje kvartalet 2023
(Jämfört med tredje kvartalet 2022)

 

Låneverksamheten

  • Antalet utbetalda lån uppgick till 596 (640) lån om totalt 456 (483)
    miljoner kronor varav Grönt lån totalt 23 (47) styck och 80 (85)
    miljoner kronor.

Riskkapital

  • Totalt investerades 48 (90) miljoner kronor i 20 (25) befintliga och 3 (15) nya portföljbolag varav Gröna investeringar i 2 (3) portföljbolag till ett värde av 20 (12) miljoner kronor.

Affärsutveckling

  • Inom affärsutveckling har det genomförts 3 026 (2 366) insatser
    varav 1 432 (401) avsåg erbjudandegruppen Hållbar utveckling.

Ta del av hela delårsrapporten Q3 (januari - september) 2023 här(pdf)>>