Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Årsstämma

Härmed kallas till årsstämma i Almi Företagspartner AB, org.nr 556481–6204.
Tid: torsdagen den 29 april 2021, kl. 11.00
Plats: Digitalt möte via Microsoft Teams

Rätt att delta och närvara samt anmälan

 

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

 

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

 

Allmänheten

Bolagsstämman är öppen för allmänheten.

 

Anmälan

Anmälan om digital närvaro görs till Almi Företagspartner AB, Maria Bristrand, Box 70394, 107 24 Stockholm eller till maria.bristrand@almi.se och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman. Anmälan ska innehålla uppgift om mailadress till vilken bolaget kan skicka digital inbjudan.