Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Årsstämma

Almi Företagspartner AB kallar till årsstämma i bolaget måndagen den 27 april 2020 kl 11.00 på bolagets kontor, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm. Enligt statens ägarpolicy bör allmänheten bjudas in att närvara på årsstämman i bolag med statligt ägande. På grund av spridningen av Coronaviruset kommer dock allmänheten inte att ha tillträde till Almi Företagspartner AB:s årsstämma 2020.