Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Extra bolagsstämma i Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB kallar till extra bolagsstämma i bolaget måndagen den 17 augusti 2020 kl 10.00 på bolagets kontor, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm. Enligt statens ägarpolicy bör allmänheten bjudas in att närvara på extra bolagsstämma i bolag med statligt ägande. På grund av spridningen av Coronaviruset kommer dock allmänheten inte att ha tillträde till Almi Företagspartner AB:s extra bolagsstämma.