Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:

Arkiv

Här finns tidigare bolagsstyrningsrapporter och ägardirektiv för nedladdning.

Tidigare bolagsstyrningsrapporter

Tidigare ägardirektiv