Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Finansiell information

Här finns Almis senaste årsredovisning och delårsrapporter att ladda ned.

Årsredovisning

Almis senaste års- och hållbarhetsredovisning finns att läsa eller ladda ned här. Års- och hållbarhetsredovisningen fastställdes på årsstämman den 29 april 2022.

Års- och hållbarhetsredovisning 2021 (bläddra på webben)

Ladda ned som pdf

Delårsrapporter