Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Informationssäkerhet

Informationssäkerhet

Här hittar du information om hur Almi förhåller sig till informationssäkerhet.

Sekretess

För Almis verksamhet gäller en särskild lag (1994:77) om sekretess som ålägger "den som tagit befattning hos ett regionalt utvecklingsbolag" att inte "obehörigen röja eller nyttja" information om "någons affärs- eller driftförhållande".

Till sekretess

Personuppgifter

Oavsett om du är kund, företrädare för ett företag eller leverantör, arbetssökande eller någon annan vars personuppgifter vi behandlar ska du känna dig trygg med att vi behandlar dina uppgifter på ett korrekt och säkert sätt hos oss.

Till personuppgifter

Om Cookies

Genom att tillåta cookies får du tillgång till alla funktioner på vår webbplats som kräver användande av cookies.

Till om cookies