Pressmeddelande

Almi Skåne kartlägger jämställdheten i bolagsstyrelserna

I den årliga styrelsekartläggningen från Almi Skåne avspeglar sig en minimal förändring i jämställdheten inom bolagsstyrelserna. Resultaten visar att endast 18 procent av bolagen i Skåne har jämställda bolagsstyrelser, vilket indikerar att vi har en lång väg att gå innan vi når önskad jämställdhet i styrelserummen. Vidare upprätthåller andelen företag med en kvinnlig VD, som står still på 13 procent, samma nivå som föregående år.

Publicerat:

08 mars 2024, 06:30

Pressmeddelande

I den årliga styrelsekartläggningen från Almi Skåne avspeglar sig en minimal förändring i jämställdheten inom bolagsstyrelserna. Resultaten visar att endast 18 procent av bolagen i Skåne har jämställda bolagsstyrelser, vilket indikerar att vi har en lång väg att gå innan vi når önskad jämställdhet i styrelserummen. Vidare upprätthåller andelen företag med en kvinnlig VD, som står still på 13 procent, samma nivå som föregående år.

Marie Krüeger, VD på Almi Skåne, uttrycker sin åsikt över de låga siffrorna:

- Det är såklart tråkigt och lite bekymmersamt att endast 18 procent av bolagen i Skåne har jämställda bolagsstyrelser. Jag kan bli förundrad över att det går så långsamt men det visar på att vi behöver fortsätta arbetet mot en ökad mångfald och representation i ledningspositioner.

Högre lönsamhet med jämställda styrelser

Trots de nedslående resultaten hoppas Krüeger att kartläggningen kommer att bidra till att synliggöra de utmaningar vi står inför och att den kan fungera som en drivkraft för att främja positiv förändring och utveckling i framtiden. Forskningen tydliggör att företag med jämställda styrelser uppnår högre lönsamhet och ökad omsättning, men att förändra gamla föreställningar tar tid.

- På Almi erbjuder vi inte bara lån, riskkapital och affärsutveckling utan vi uppmuntrar också till ett aktivt engagemang i styrelsearbetet. Potentialen är stor, och det finns många kompetenta kvinnor med både erfarenhet och utbildning inom styrelsearbete som är möjliga att rekrytera. Ett tips är att söka utanför befintliga nätverk om du inte hittar dem där du vanligtvis letar, avslutar Krüeger.

Nyckeltal region (föregående år)

Andel företag med kvinna som vd: 13% (13%)

Andel bolag med minst en kvinna som ordinarie styrelseledamot: 43% (43%)

Andel bolag med kvinna som styrelseordförande: 15% (15%)

Andel bolag utifrån hur jämställt bolaget är: 18% (16%)

Här finns rapporten i sin helhet. [länk]

 

FAKTA

Statistiken i Styrelsekartläggningen 2024 är framtagen av Almi och visar statistik för hela Sverige, län för län. Data har inhämtats från UC i december månad 2023 och baseras på senast tillgängliga nyckeltal från respektive företag. Statistiken avser bolag med minst fem miljoner i omsättning och/eller minst fem anställda som har minst två ledamöter i styrelsen och är redovisad på länsnivå.

I Sverige fanns vid mättillfället:

121 930 bolag med minst fem miljoner och/eller minst fem anställda.
64 375 bolag minst två ordinarie ledamöter i styrelsen.

Första kartläggningen genomfördes 2013 och har sedan 2017 tagits fram varje år och spänner nu över mer än en tioårsperiod.