Almi

- 30 år i företagens tjänst

Moln i flera olika färger.

Innan Almis födelse 

Under 40- och 50-talet bildades runt om i landet Företagarföreningarna. De var ideella föreningar som bildades av enskilda företagare i respektive län. Landstingen gav offentligt stöd till företagarföreningarna och finansieringsverksamheten fick statliga lånegarantier från kommerskollegium. 
 
Företagarföreningarna ombildades till de regionala utvecklingsfonderna 1978. Fonderna var organiserade som stiftelser och det fanns en utvecklingsfond i varje län.

14 februari 1994
- Almi bildas 

I efterdyningarna av finanskrisen i början på 90-talet ville man ha en stark aktör som skulle bidra till företagens tillväxt och utveckling över hela landet. Efter ett riksdagsbeslut 1994 bildas Almi.

De tidigare länsvisa utvecklingsfonderna ombildades från stiftelser till aktiebolag i en koncern med ett av staten helägt moderbolag, Almi AB. Efter ombildningen ägs de regionala dotterbolagen till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare såsom landsting eller regionförbund.

Syftet med bolagsbildningen var att förnya och förbättra verksamheten genom att skapa en mer slagkraftig organisation som var bättre anpassad till näringslivets krav.

Det övergripande målet med verksamheten är att främja utveckling av konkurrenskraftiga små och medelstora företag och stimulera nyföretagandet i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv.

Almis uppdrag

Viktiga årtal i Almis historia

 • 2004
  SIC (Stiftelsen Innovationscentrum) integreras in i Almis innovationsverksamhet
 • 2007
  IFS rådgivningsverksamhet integreras med Almi.
 • 2009
  Almi Invest bildas på initiativ av Almi.
 • 2013
  Almi förvärvar Innovationsbron AB
 • 2017
  Almi Invest lanserar GreenTech, en ny nationell fond på 650 miljoner kronor som investerar i klimatsmarta bolag
 • 2020
  Almi tar fram ett Brygglån för att stötta företag under pandemin
 • 2021
  Almi lanserar hållbarhetstjänster för att stötta företagen i deras gröna omställning
 • 2024
  Almi fyller 30 år

Kuriosa 

Namnet Almi är inte en förkortning, utan ett påhittat ord som kan härledas till det latinska ordet Almus som betyder växande, närande, fruktbar.

Vi ger näring till Sverige genom att erbjuda finansiering i form av lån och riskkapital samt stöd och vägledning inom affärsutveckling till små och medelstora företag.

Så kan Almi hjälpa dig

Vi ger näring till Sverige genom att erbjuda finansiering i form av lån och riskkapital samt stöd och vägledning inom affärsutveckling till små och medelstora företag.

Lån
Jag vill
Finansiera företaget med lån från Almi
Riskkapital
Jag vill
Ta in riskkapital som nytt ägarkapital
Affärsutveckling
Jag vill
Utveckla mitt företag och göra det redo för framtiden